Filozofia-wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia-wprowadzenie - strona 1 Filozofia-wprowadzenie - strona 2 Filozofia-wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


Filozofia - nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat, obejmująca tradycyjnie historię filozofii, teorię poznania, ontologię, logikę, psychologię, etykę, estetykę i metodologię nauk.
FILOZOFIA
Wiedza graniczy z obszarem niewiedzy; tego, co nieznane. Gdy ktoś dociera do tej granicy lub ją przekracza, zapuszcza się w dziedzinę spekulacji. I właśnie owa spekulatywna aktywność stanowi jeden z wyróżników dociekań, którym oddają się filozofowie, (…) Jeśli jakaś dyscyplina osiąga solidne podstawy, rozwija się dalej samodzielnie, pozostawiając filozofii kwestię metody oraz niektóre problemy ze swego pogranicza.
Bertrand Russell Nauki wyzwolone - średniowiecze gramatyka,
dialektyka,
retoryka,
muzyka,
arytmetyka,
geometria,
astronomia.
Nauka - «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach; - dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»
Nauki humanistyczne «nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory, np. język, literatura, sztuka, historia»
Nauki ścisłe «nauki matematyczne i przyrodnicze w odróżnieniu od humanistycznych.»
Karl Popper (1902-1994) Postęp nie ma charakteru nieuchronnego, jakiejś historycznej konieczności; nic nie gwarantuje nam lepszego jutra.
- Uniwersytety w sposób zupełnie głupi pokawałkowały wiedzę na różne wyspecjalizowane dziedziny; każda, bez żadnej konieczności, zamknięta została w swym rytuale i w swym słownictwie. Trzeba przeciwstawiać się tej fragmentacji nauki .
Dwa układy sygnałów Pierwszy - bezpośrednie doznania zmysłowe,
Drugi - symboliczne znaczenia bodźców zmysłowych.
Na początku było Słow o… św. Jan Język pełni dwie funkcje:
komunikacyjną,
reprezentacyjną.
Rola nauki Budowanie modeli rzeczywistości
model - «układ względnie odosobniony, możliwie mało skomplikowany, działający analogicznie do oryginału, którym może być istota żywa, maszyna, zakład przemysłowy, organizacja społeczna itp.» David Hilbert (1862-1943 W 1900 roku w Paryżu przedstawił listę 23 problemów, których rozwiązanie miało uczynić z matematyki naukę zupełną.
Alfred Whitehead (1861-1947) Bertrand Russell (1872-1970) Princip ia Mathematica (1910, 1912, 1913)
Kurt Gödel (1906-1978

(…)

… (Wielka encyklopedia francuska)
Prześladowany za poglądy demokratyczne - niebezpieczne dla absolutyzmu
Emil czyli o wychowaniu (1762) - wychowanie swobodne.
Johannes Bernhard Basedow (1724-1790)
filantropiści - krzewienie oświaty, wychowanie naturalne; atmosfera miłości, dobro dziecka, również rozwój fizyczny, elementy zabawy; nauczanie poglądowe, zajęcia praktyczne
Philantropinum, 1774, Dessau
Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794)
Pierwsza w Europie Środkowej świecka władza oświatowa.
1775 - Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych,
1780-83 - Ustawy dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane
Jan Ámos Komenský (1592-1670)
Poważną przeto część należytej organizacji szkoły stanowić będzie odpowiednie rozłożenie prac i odpoczynku, względnie zajęć i wakacji oraz przerwy w pracy…
… wypoczynku.
wychowanie - całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie; wykształcenie w określonym kierunku.
wychowanie fizyczne - ujęty w system pedagogiczny proces uczestnictwa w kulturze fizycznej młodych pokoleń, którego celem jest wspomaganie rozwoju fizycznego, ruchowego i zdrowia…
… i zawodowe, zainteresowania, system wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój.[Okoń, 2001]
andragogika - dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami pobudzania, ukierunkowywania lub wspomagania procesów wychowania, kształcenia i samokształcenia ludzi dorosłych; pedagogika dorosłych. oligofrenopedagogika - to nauka o wychowaniu osób upośledzonych umysłowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz