Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI).

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI). - strona 1 Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI). - strona 2

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, Fazy rozwoju organizacyjnego , (sem. VI) Fazy rozwoju organizacyjnego: Diagnoza odnosząca się do bieżącej sytuacji i skupiona na uchwyceniu tych przekonań, wartości, norm, postaw i zachowań pracowników, które utrudniają osiąganie wyższej efektywności funkcjonowania i efektywności przedsiębiorstwa; wykorzystuje się metodę badania w działaniu:
Zbieranie danych - pod kierunkiem agenta zmiany (przeprowadza wstępną analizę),
Prezentacja pracownikom objętych zmianami - wspólne zaplanowanie działań doskonalących,
Implementacja przedsięwzięcia doskonalącego,
Ocena uzyskanych wyników. Proces jest powtarzany cyklicznie tak długo, aż osiągnie się zadowalający poziom kluczowych uczestników zmiany organizacyjnej.
Interwencja - zaprojektowanie i wdrożenie zmiany; duża różnorodność technik wykorzystywanych przez specjalistów, wspólną cechą - służą nie tylko rozwiązywaniu aktualnych problemów ale pomagają pojedynczym pracownikom i grupom pracowników nabyć umiejętności niezbędne do rozwiązywania przyszłych problemów (troska o przyszłe kompetencje). Kategorie interwencji: działalność diagnostyczna, budowanie zespołu, stosunki międzygrupowe, sondaże informacyjne, edukacja i szkolenie, działalność techniczno - strukturalna, konsultacja procesowa, siatka kierownicza, wprowadzanie trzeciej strony, poradnictwo dla pracowników,
planowanie życia i kariery zawodowej, planowanie i formułowanie celów, zarządzanie strategiczne. Ocena Długookresowy charakter rozwoju organizacyjnego - potrzeba kilku lat dla osiągnięcia widocznych rezultatów . Nawet efektywnie dokonana zmiana nie przynosi rezultatów we wszystkich obszarach - konieczność śledzenia i oceny wyników interwencji. Konsekwentne stopniowanie W modelu zakłada się, że efektywny proces zmiany organizacyjnej jest możliwy dzięki porozumieniu społecznemu co do celów i zaangażowania pracowników w ich realizację ( porozumienie i zaangażowanie ma być efektem inwestowania w komunikowanie ).
Z względu na sposoby zorganizowania, style zarządzania oraz treści zmiany organizacyjnej brak jednolitego schematu postępowania . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz