Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie - strona 1 Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie - strona 2 Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etyka zawodowa i jej funkcje
Jedną z aktualnych kwestii moralnych współczesności jest kwestia odrębnych moralności grup zawodowych. Pojawienie się zawodów to wynik społecznego rozwoju podziału pracy w jego techniczno organizacyjnym aspekcie. Możliwość ich wyodrębnienia wiąże się z utratą przez człowieka zdolności samodzielnego wytwarzania wszystkiego co było mu do życia niezbędne, z koniecznością trwałej specjalizacji pracy, zarówno produkcyjnej jak i pozaprodukcyjnej. W czasach nowożytnych zawody stały się powszechnym sposobem organizacji ludzkiej aktywności niezbędnym do funkcjonowania instytucji życia społecznego( ekonomicznych, polityczno-prawnych, socjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, religijnych, itp.). Doczekały się zawody własnej hierarchii powstania organizacji oraz instytucji służących interesom poszczególnych grup społeczno-zawodowych, wplecione zostały w skomplikowaną strukturę oświatowo-naukową. Obecnie ich liczba sięga kilka tysięcy a niektóre z nich szczycą się długą historią i bogatymi tradycjami. W tych ostatnich niepośrednie miejsce przynależy pojęciu honoru zawodowego, do nich też odwołują się zwykłe niepisane i pisane kodeksy zawodowe.
Wykonywanie pracy zawodowej to prawdopodobnie obok życia rodzinnego najistotniejszy obszar aktywności, w którym sprawdzają się także moralne kwalifikacje człowieka. Na pewno da się empirycznie stwierdzić istnienie swoistych danego zawodu dylematów moralnych a także sytuacji które stają się źródłem satysfakcji etycznej lub moralnie nagannych pokus. Niewątpliwie jest również zróżnicowanie społecznych oczekiwań wobec przedstawicieli niektórych zawodów co wyraża się m.in. w stopniu rygoryzmu moralnego wobec zachowań. Klasycznym już przykładem może być liberalny stosunek wobec ludzi ze środowisk artystycznych i znacznie bardziej rygorystyczny np. wobec nauczycieli, grup urzędników zwłaszcza wyższego szczebla czy stróżów porządku publicznego.
W niektórych środowiskach zawodowych kwestie etyczne doczekały się instytucjonalizacji- powstały pisemne kodeksy ustanawiające hierarchię wartości istonych przy wykonywaniu danego zawodu dla zachowania uczciwości i godności zawodowej. Po to sformułowano przysięgi zawodowe, utworzono sądy koleżeńskie. Moralne wytyczne zawarte w artykułach kodeksów etyki zawodowej czy choćby ponawiane w wypowiedziach postulaty tworzena takich kodeksów są formą etycznej refleksji. Określają moralnie pożądany stan wewnętrznych i zewnętrznych relacji grupy społeczno-zawodowej któremu to stanowi tzw. Szara rzeczywistość lubi zaprzeczać.
W problematyce którą się zajmujemy jednym z istotnych pojęć jest kategoria normy moralnej. Aby zrozumieć właściwy jej sens trzeba ustalić czym ona różni się od innych norm mianowicie nomy obyczajowej i prawnej. Ugruntowany jest pogląd że wymienione normy różnią się od siebie pochodzeniem, sankcjami za ich przekroczenie oraz sposobem obowiązywania.


(…)

… za właściwe.. zasady te stanowią system wartości jednostki a w odniesieniu do grupy społecznej mogą przybierać formę zasad etycznych. Zasady etyczne są dla grupy społecznej ich wewnętrznymi normami, przestrzegania tych norm wymaga grupa a przymus państwowy jest niedopuszczalny. Najczęściej spotykanymi zasadami etycznymi grup społecznych są normy grup zawodowych. W stosunku do zawodów wyznaczających jakość życia społecznego obowiązek ustanowienia takich norm jest przewidziany przez prawo państwowe dotyczy to zwłaszcza lekarzy, prawników, urzędników, nauczycieli, dziennikarzy, inżynierów, architektów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów i innych osób zaufania publicznego. Zbiór norm etycznych dla grupy społecznej nazywamy kodeksami.
Etyką zawodową nazywamy spisane normy odpowiadające na pytanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz