Equity markets 1b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Equity markets 1b - strona 1 Equity markets 1b - strona 2 Equity markets 1b - strona 3

Fragment notatki:

Współczynnik urodzeń zaleŜy głównie od:
Modelu rodziny - dzietności kobiet
Aktywności zawodowej kobiet
Polityki demograficznej
Struktury wiekowej - liczby kobiet w wieku Rozrodczym
Współczynnik zgonów zaleŜy głównie od:
Poziomu opieki medycznej i nakładów na słuŜbę zdrowia
Zdarzeń losowych Struktury wieku ludności
Trybu Ŝycia
Skutki wysokiego przyrostu naturalnego
Demograficzne
Ekonomiczne
Ekologiczne
Społeczne
Skutki demograficzne wysokiego
przyrostu naturalnego
Szybki wzrost liczby ludności
Wysoki odsetek ludzi młodych
Wysoki wskaźnik maskulinizacji
Skutki ekonomiczne wysokiego przyrostu naturalnego
Wzrost zasobów pracy → wzrost bezrobocia
Wzrost popytu na Ŝywność →
niedoŜywienie, a nawet głód
Potrzeba budowy nowych szkół
Wzrost ubóstwa
Skutki ekologiczne wysokiego przyrostu naturalnego - wzrost liczby ludności powoduje wzrost popytu na Ŝywność i poszukiwanie nowych gruntów pod uprawę i wypas
Zajmowanie gruntów marginalnych
Erozja gleb
Deforestacja
Pustynnienie
Skutki społeczne wysokiego przyrostu naturalnego
Patologie społeczne
Praca dzieci
Migracje do miast
Migracje zagraniczne
Konflikty
Skutki niskiego przyrostu naturalnego
Demograficzne
Ekonomiczne
Społeczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz