Emocje w okresie dojrzewania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje w okresie dojrzewania - strona 1 Emocje w okresie dojrzewania - strona 2

Fragment notatki:

Emocje w okresie dojrzewania Dojrzewanie biologiczne i związany z nim rozwój psychiczny obejmuje wiek od około 11-12 roku życia do około 18-19 roku życia, przy odchyleniach indywidualnych tak w jedną jak i w drugą stronę. W polskiej psychologii stosuje się najczęściej nazwę w i e k d o r a s t a n i a. Okres ten obejmuje dwie fazy, które w przybliżeniu oddziela 16 rok życia. Faza I - zwana dojrzewaniem, pokwitaniem, faza biologiczna - charakteryzuje się ogólnym niezrównoważeniem, wyrażającym się w nadmiernej reaktywności. Faza II - o ile procesy biologiczne są ustabilizowane, to próby samodzielnego kształtowania własnego życia ,czyli poszukiwanie wyjścia z chaosu przeżyć i niezrównoważonych działań. Urok młodości to e m o c j e. Barwę i intensywność przeżyć z czasów młodości pamięta się przez całe życie. Pod względem formalnym w emocjach wyróżniamy: pobudzenie emocjonalne i tzw. znak emocji / + przyjemne, - przykre / jakość - np. radość i miłość to nie to samo, chociaż zbliżone pobudzenie i znak taki sam. Nietrudno zauważyć, że w okresie dorastania pobudzenie emocjonalne jest bardzo nasilone. Uzewnętrznia się to w intensywności zachowania widocznej gdy młodzież jest w grupie; hałaśliwy śmiech, pokrzykiwania, popychanie się - w domu mówią podniesionym głosem, trzaskają drzwiami, żywiołowo okazują radość i zmartwienie. Widoczna jest duża chwiejność emocji, zwłaszcza w I fazie: po żywiołowej radości młodzik pogrąża się w smutku. Ta chwiejność emocjonalna niejednokrotnie utrudnia rozumienie dorastających. Niewielki to jeszcze problem wychowawczy gdy przejaw pobudzenia emocjonalnego jest uzewnętrzniony, gorzej bywa gdy pobudzenie emocjonalne wywołane jest wewnętrznymi przeżyciami, a na zewnątrz maskowane. Tłumione stany intensywnego pobudzenia mogą być podłożem nerwic. Wspomnieć należy tu, że młodzież często ukrywa swoje uczucia z potrzeby intymności i z buntu przeciw wtrącaniu się dorosłych. Jeśli idzie o znak emocji to literatura psychologi czna mówi / np. Przetacznikowa/, że zależy on głównie od doświadczeń dorastającego. Gdy może on swe dążenia realizować, gdy ma sukcesy, gdy jest akceptowany i rozumiany - to przeważają emocje dodatnie. Jednakże w I fazie dorastania występuje większa zmienność znaku emocji, ponieważ w tej fazie jest intensywniejszy rozwój fizyczny, wzmożona pobudliwość nerwowa , i wciąż jeszcze mała zdolność do kontroli. Gdy chwiejność emocjonalna powoli ustępuje pojawia się skłonność do nastrojów - zwłaszcza u dziewcząt.

(…)

… uczuć społecznych czyli takich, których źródłem są sytuacje społeczne. Często mają silne zabarwienie dodatnie lub ujemne np. zwycięstwo w rywalizacji sportowej, pozytywna ocena w szkole albo wstyd, lęk, zazdrość. Szczególnie często pojawia się lęk i gniew. Mają one różną postać i nasilenie... od nieśmiałości, poprzez drżenie dłoni, rumieńce na twarzy i szyi, lęk przed niepowodzeniem...Specyficzną…
… odzywania się, niespokojnym chodzeniem, zaciskaniem pięści albo dąsaniem się, albo zaciętym milczeniem. Reakcje gniewu zmniejszają się chociaż w ciągu całego życia u człowieka występują duże różnice indywidualne w przejawach agresywności. Dlatego trudno na podstawie agresywnych zachowań w okresie dorastania przewidywać późniejsze zachowania.
A związki międzyosobnicze? Czyż nie są źródłem silnych, często…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz