Emocje-informacje ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje-informacje ogólne - strona 1 Emocje-informacje ogólne - strona 2 Emocje-informacje ogólne - strona 3

Fragment notatki:

„ EMOCJE - informacje oólne” EMOCJA - (poruszenie, wzruszenie) osobnik zostaje czymś poruszony. Poruszenie to może przyjść od zewnątrz lub od wewnątrz. Zawsze jednak powstaje z odzwierciedlenia jakiś przedmiotów lub zjawisk wewnętrznych lub zewnętrznych. N.K. Bykow określa emocje jako skomplikowane reakcje organizmu, u podstaw, których leżą złożone bezwarunkowe lub w a runkowe związki poch o dzenia intro- i eksteroceptywnego. Emocja powstaje w wyniku zaburzenie równowagi organizmu i jest odzwierciedleniem st o sunku osobnika do aktywizujących jego potrzeby przedmiotów i zjawisk świata otaczającego oraz zjawisk zachodzących w nim samym. Emocje mają charakter subiektywny, ale są i obiektywne. Ich obiektywność polega na: zawsze wywołuje je jakaś obiektywna przyczyna zawsze treściowo zdeterminowane są przez tę przyczynę w pewnych warunkach treściowo zgadzają się z tą przyczyną Źródłem emocji jest obiektywna rzeczywistość, o której człowiek musi się wciąż ustosunk o wywać. Elementami tego ustosunkowania są zarówno treści poznawcze, jak i emocje oraz czynności ruchowe. Emocja będąca odzwierciedleniem stosunku osobnika do rzeczywistości i do siebie samego jako cząstki tej rzeczywistości, powstaje w wyniku zaburzenia równowagi tego stosunku. Jeśli osobnika nic nie porusza ani z zewnątrz ani z wewnątrz, znajduje się on w stanie względnego spokoju, emocje nie występują. Równowaga miedzy osobnikiem a otoczeniem zostaje zaburzona jeśli w otoczeniu lub w nim samym wystąpi zmiana. Może mieć ona charakter zjawiskowy lub przedmiotowy. Zmiany zjawiskowe - np. zerwał się silny wiatr, nagle rozległ się głos; zmiany przedmiotowe - w polu spostrzeżeniowym pojawia się przedmiot. Zmiany wtedy wywołują emocje gdy są nagłe, albo zagrażają osobnikowi lub aktywizują j a kąś jego potrzebę, czyli gdy nie są dla danej osoby obojętne. Emocje powstają w osobniku gdy: w środowisku zewnętrznym lub wewnętrzny zachodzą zmiany nagłe odzwierciedlane przez niego w świecie otaczającym lub jego środowisku wewnętrzny występują zmiany, pojawiają się przedmioty, zjawiska, które zagrażają życiu, albo mają dla niego wartość dodatnią w jego działaniu wywołanym tymi czynnikami a zmierzającym do przywrócenia ró w nowagi występują bądź ułatwienia, bądź utrudnienia w stosunku do początkowej fazy działania jego działanie równoważące zostanie zakończone jego działanie przystosowawcze musi ulec przebudowie na skutek zmiany warunków zewnętrznych lub wewnętrznych Klasyfikacja emocji wg W. Witwickiego autopatyczne - czyli takie, które można przeżywać bez względu na myśli o stosunku walki lub współdziałaniu z innymi żywymi istotami. Zalicz

(…)


zmienia się napięcie mięśniowe i występuje zjawisko tremonu - drżenie rąk
Emocja składa się
pobudzenia fizjologicznego - siła jego nadaje określoną siłę pobudzenia emocjonalnego
w emocji występuje interpretacja fizjologicznego pobudzenia
Prawa emocji:
prawo znaczenia sytuacyjnego - emocje powstają kiedy sytuacja ma dla nas jakieś znaczenie
prawo zaangażowania - emocje powstają na takie znaczenie…
…. Człowiek przeżywa setki emocji, które różnią się treści i barwą. Wyróżniamy osiem rodzin emocji:
złość - wściekłość, furia, gniew, uraza, irytacja, oburzenie, animozja, niechęć, obraźliwość, nienawiść, szał
smutek - żal, przykrość, boleść, melancholia, użalanie się, zniechęcenie, przygnębienie, depresja
strach - niepokój, obawa, nerwowość, zatroskanie, konsternacja, zaniepokojenie, bojaźń, popłoch, przerażenie lęk, różne fobie
zadowolenie - szczęście, przyjemność, ulga, błogość, radość, uciecha, rozrywka, euforia, ekstaza, zaspokojenie
miłość - akceptacja, życzliwość, ufność, poczucie bliskości, oddanie, uwielbienie, zaślepienie, „agape” - miłość niebiańska
zdziwienie - wstrząs, zaskoczenie, oszołomienie, osłupienie, zdumienie
wstręt - pogarda, lekceważenie, obrzydzenie, nie przychylność, odraza, niesmak, awersja
wstyd - poczucie winy, zażenowanie, zakłopotanie, wyrzuty sumienia, żal, skrucha, hańba, upokorzenie
Każda emocja posiada jądro emocjonalne do którego dochodzą spokrewnione inne emocje rodzinne. Na zewnątrz jądra znajdują się nastroje emocjonalne, które utrzymują się dłużej niż samo jądro (złość trwa dość krótko a nastrój intrygi może trwać nawet cały dzień)
Afekty - najsilniejsze…

Klasyfikacja emocji wg W. Witwickiego
autopatyczne - czyli takie, które można przeżywać bez względu na myśli o stosunku walki lub współdziałaniu z innymi żywymi istotami. Zaliczamy do nich:
z przedmiotami przedstawień wzrokowych, słuchowych, węchowych, ustrojowych itp. (głód, duszność)
z aktami przedstawień (przyjemność chodzenia, kładzenia się spać)
z treścią przedstawień (doznania estetyczne)
emocje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz