Emocje i procesy emocjonalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i procesy emocjonalne - strona 1

Fragment notatki:

doc. Jeden z nich to teoria z wykładu z psychologii ogólnej na temat procesów emocjonalnych, a drugi to referat zatytułowany "Emocje".

Wykłady wyjaśniają takie zagadnienia jak: rodzaj i podział emocji, cechy emocji, biologiczne mechanizmy powstawania emocji, źródła procesów emocjonalnych, emocje podstawowe i pochodne, ekspresja procesów emocjonalnych, twarz w ekspresji poszczególnych emocji, sylwetka gest i głos oraz rozwojowe i kulturowe aspekty ekspresji emocji.

Referat omawia takie tematy jak: co to są emocje, cechy emocji, trzewiowa teoria emocji, wzgórzowa teoria emocji, poglądy współczesne, źródła procesów emocjonalnych, ekspresja procesów emocjonalnych, ewolucyjne podstawy ekspresji emocji, twarz, sylwetka, gest i głos, emblematy, rozwojowe i kulturowe aspekty ekspresji emocji, emocje podstawowe i pochodne.

Notatka pozwoli poznać mechanizmy powstawania i ekspresji emocji u człowieka oraz przygotować się odpowiednio do zajęć.

EMOCJE
I Co to są emocje? Cechy emocji.
Co to są emocje?
Emocje to smutek, gniew, złość, niewinność - pochodna stosunku informacji wywołanych z zewnątrz. Zaspokojenie potrzeb lub niezaspokojenie ich wywołuje pojawienie się emocji. Emocje i uczucia to przeżywanie stosunku do otoczenia i samego siebie. To zabarwienie emocjonalne wszelkich innych reakcji. Rodzaj emocji z punktu widzenia fizjologicznego: pierwotne i wtórne. Gatunkowe: reakcje związane z zaspokojeniem niższego rzędu, powstają poprzez bodźce bezpośrednie, wiążą się z zaspokajaniem potrzeb biologicznych, trwają tak długo jak długo działa bodziec, który je wywołał. Zaspokajanie potrzeb wywołuje powstanie bieguna dodatniego, aktywizowanie są przez środki podkorowe. Kora mózgowa: emocje wyższe, uczucia, pełni rolę magazynu wyuczonych reakcji, które mogą się aktualizować, precyzję i dobrą aktywizację, jest źródłem tylko dla ludzi. Podział emocji ze względu na aktywność, post emocjonalność: - propulsywne: takie, które wywołują chęć zbliżenia się do źródła, które wywołało tą aktywność; - repulsyjne: uciekamy od źródła, które wywołało negatywne przeżycie. Te dwie emocje, to emocje związane z wychowaniem. Cechy emocji
Znajomość poszczególnych emocji ułatwia ich opis. Emocje dla przeżywającego je podmiotu są dodatnie lub ujemne. W przypadku emocji dodatnich (np. radości) jednostka zazwyczaj skłania się do podtrzymywania stanu emocjonalnego. Natomiast emocje ujemne (np. lęk) budzą na ogół potrzebę przetrwania ich kontynuacji. Emocje cechują się różną siłą, czyli natężeniem. Siła jest tym większa, im większe przeszkody wewnętrzne lub zewnętrzne muszą się pojawiać, aby powstrzymać występowanie reakcji emocjonalnej. Emocje o dużej sile wybiórczo obniżają percepcję, jak i upośledzają inne procesy poznawcze, np. upośledzają swobodne i logiczne myślenie. Różny bywa okres utrzymywania się emocji, czyli ich trwałość.
Na podstawie podstawowych cech emocji wyróżniono: Nastroje - stany emocjonalne nieznacznym natężeniu i długim okresie trwania;
Wzruszenia - stany emocjonalne charakteryzujące się nagłym początkiem i krótkim czasem trwania;
Afekty - silne wzruszenia, stany fizjologiczne charakteryzujące się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi, krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu.
Różnice siły motywacyjnej wyraża cecha zwana głębokością emocji. Emocje głębokie skłaniają do długotrwałego działania w określonym kierunku. Typowym ich przykładem są emocje związane z ideami nadwartościowymi.
Do cech emocji z

(…)

… przyczyn, stwierdzono, że reakcje fizjologiczne typowe dla strachu są uwarunkowane przede wszystkim od adrenaliny. Z kolei reakcje fizjologiczne typowe dla gniewu zależą od działania adrenalizy i noradrenaliny. Jednym z najważniejszych elementów mózgu odpowiedzialnym za powstawanie emocji jest ciało migdałowate (amygdala). Jego usunięcie lub uszkodzenie całkowicie zaburza funkcjonowanie emocjonalne…
… poniższych Pieter mózgu dla powstawania reakcji emocjonalnych. Wspólnie z Ph. Bardem opracował wzgórzową teorie uczuć, w której najważniejszą rolę w powstawaniu procesów emocjonalnych przypisano ośrodkom podkorowym, mieszczącym się w pniu mózgu, zwłaszcza we wzgórzu. Pobudzenie wywołane w receptorze przez bodziec przenosi się do wzgórza, gdzie nabiera ładunku emocjonalnego…
…. Stwierdzono także, że znak emocji zależy od pobudzenia odrębnych organizacji mózgowych. W układzie limbicznym i podwzgórzu istnieją obszary, których drażnienie jest źródłem odczuć pozytywnych i inne, których drażnienie wywołuje emocje negatywne. Intensywność emocji zależy również od stopnia aktywacji układu siatkowatego. Jest on jakby regulatorem dopływu energii. Wielkość tej energii zależy od stopnia…
… do trudnych zadań. 
BIOLOGICZNE MECHANIZMY POWSTAWANIA EMOCJI.
Emocje towarzyszą człowiekowi od samego początku istnienia. Są wytworem mózgu- kory mózgowej oraz są ściśle związane z funkcjonowaniem układu limbicznego.
Podczas występowania określonych emocji zachodzą odpowiednie zmiany fizjologiczne w organizmie. Wiliam James i Carl Lange są twórcami tzw. trzewiowej teorii emocji. Sformułowali tezę…
…, a także, że zmiany wywołane eksperymentalnie nie prowadzą do przeżywania stanów emocjonalnych. Zgodnie z koncepcją, Cannona powstałą w latach 30stych organizatorem reakcji emocjonalnych oraz ich siedliskiem jest wzgórze, zwane jako talamiczna teoria uczuć, w której najważniejszą rolę w powstawaniu procesów emocjonalnych przypisano ośrodkom podkorowym, mieszczącym się w pniu mózgu.
W wyniku badań stwierdzono…
…, ścięgnach, stawach, w narządach wewnętrznych oraz w naskórku. Obniżenie wrażliwości na ból lub całkowity jej brak powoduje narażenie na uszkodzenie organizmu (np. poparzenie lub skaleczenie). Reakcję na ból można zmniejszyć, a bodźce bólowe mogą stać się źródłem emocji dodatnich (np. w zamian za zrobienie dziecku zastrzyku można podarować mu zabawkę).
Innym źródłem emocji są bodźce powstające…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz