Elementy ciesielskie realizowane na budowie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy ciesielskie realizowane na budowie - strona 1 Elementy ciesielskie realizowane na budowie - strona 2 Elementy ciesielskie realizowane na budowie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy ciesielskie realizowane na budowie
Ogrodzenie ogranicza wstęp i wgląd na plac budowy osobom postronnym. Służy również do ochrony materiałów i sprzętów zgromadzonych na placu budowy.
W miejscach o dużym nasileniu ruchu pojaz­dów i pieszych wykonuje się najczęściej peł­ne ogrodzenia oraz pokrycia przejść szczel­nym daszkiem ze spadkiem ku placowi budo­wy (rys. 8.1). Przejście powinno mieć szerokość większą niż 1,25 m i wysokość równą 2,25 m lub więcej. Ogrodzenie wykonuje się w ten sposób, że do słupków wkopanych w ziemię na głębokość 60+80 cm i rozstawionych w odległości 2+3 m przybija się rygle. Do rygli przybija się pio­nowo deski. Słupki są to najczęściej okrąglaki o średnicy 16 cm i długości w zależności od potrzeb 180+280 cm. Rygle wykonuje się naj­częściej z krawędziaków o wymiarach przekroju od 8 x 8 cm do 12 x 12 cm. Budowy ustytuowane z daleka od ruchliwych ulic można ogrodzić ażurowym płotem, np. z gotowych elementów (rys. 8.2). W celu zmniejszenia pracochłonności coraz częściej stosuje się ogrodzenia z gotowych tarcz zbijanych z desek lub płyt drewnopochodnych. Tarcze takie mocuje się za pomocą drutu do słupów drewnianych bądź rurek stalowych. W celu usztywnienia ogrodzenia i zabezpiecze­nia go przed przewróceniem podpiera się słupki co 3+5 m zastrzałem opartym na kołku wbitym w ziemię.
Aby zmniejszyć zużycie drewna, można zasto­sować ogrodzenie ze stalowych słupków zamo­cowanych w prefabrykowanych stopach betono­wych. Do słupków przytwierdza się płyty z bla­chy fałdowej wzmocnione kształtownikami sta­lowymi. Płoty takie należy również zabezpie­czyć przed przewróceniem przez np. gwałtowny podmuch wiatru (rys. 8.3). Bramy i furtki są integralną częścią ogrodzenia i powinny być wykonane zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. Szerokość bra­my powinna być uzależniona od szerokości po­jazdów zaopatrujących budowę, ale nie mniej­sza niż 3 m (rys. 8.4). Wykonuje się je podobnie jak ogrodzenia ażurowe. Wrota zawiesza się na zawiasach pasowych przymocowanych do słup­ków o średnicy 20 cm - grubszych niż w ogro­dzeniu - podpartych zastrzałami. Budynki tymczasowe w zależności od przezna­czenia można podzielić na:
— przystosowane do przebywania ludzi,
— magazynowe - do składowania materiałów lub sprzętu.
Ze względu na dużą pracochłonność tradycyjne budynki o konstrukcji drewnianej zastępuje się budynkami kontenerowymi prefabrykowanymi (modularnymi) (rys. 8.5). Mogą one być wyko­nane z płyt drewnopochodnych lub też z blach fałdowych wypełnionych materiałem izolacyj­nym (styropianem lub twardą wełną mineralną). Przy ograniczonej powierzchni placu budowy, np. w gęstej zabudowie miejskiej, stosuje się budynki piętrowe.


(…)

… czy slupy osłania się matami słomia­nymi, brezentowymi bądź też płytami ociepla­jącymi.
Deskowania są to prowizoryczne konstrukcje z pojedynczych desek lub płyt drewnianych, sklejki lub elementów metalowych. Wykonuje się je z tarcicy klas III i IV z drewna drzew iglastych.
Deskowania są wykorzystywane do wznoszenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. Mają na celu nadanie odpowiednich kształtów układanej…
… przenieść obciążenia pionowe i poziome. Oprócz spełnie­nia wymagań wytrzymałościowych rusztowania powinny być łatwe w montażu i demontażu (por. rozdział 7. Poradnika).
Stemple drewniane wykonuje się podobnie jak deskowania tradycyjne z drewna iglastego. Funkcję stempli pełnią okrąglaki o średnicy nie mniejszej niż 8 cm.
Poza stemplami drewnianymi stosuje się rusz­towania z rur stalowych. Rusztowania służą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz