Deskowania pełne drewniane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania pełne drewniane - strona 1 Deskowania pełne drewniane - strona 2 Deskowania pełne drewniane - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania pełne drewniane
Deskowania można zastosować do umacniania skarp wykopów, jeżeli np. brak miejsca na wy­konanie odpowiednich nachyleń. W wykopach wąskoprzestrzennych deskowanie sąsiednich ścian rozpiera się, jak pokazano na rys. 8.23. Do deskowania stóp fundamentowych używa się desek grubości 20-f-25 mm. Deskowanie stóp o przekroju prostokątnym lub kwadratowym wykonuje się z 2 tarcz zewnętrznych i 2 tarcz wewnętrznych. Tarcze wzmacnia się nakładkami z desek tej grubo­ści i szerokości 8O-H00 mm oraz wysokości równej wysokości tarczy. Do tarcz zewnętrz­nych (dłuższych) przybija się od wewnątrz na­kładki ograniczające, o które opiera się tarcze wewnętrzne. Te tarcze mają długość równą dłu­gości krawędzi stopy i są rozpierane w środku rozporkami. Tarcze zewnętrzne ściąga się dru­tem, który po zabetonowaniu pozostaje w stopie (rys. 8.24). Stopy schodkowe deskuje się dwoma parami tarcz - górnymi i dolnymi. Dolne tarcze wy­konuje się tak jak przy stopach prostokątnych i zabezpiecza zastrzałami przed przesuwaniem. Dolne deski tarcz w ramce górnej są dłuższe, aby można było ramkę oprzeć na deskowaniu dolnym. Górną ramkę ustawia się dopiero po zabetonowaniu dolnej części stopy (rys. 8.25). Deskowanie stóp o przekroju trapezowym
składa się z dwóch par tarcz. Tarcze dolne są wykonane jak przy stopach prostokątnych, z tym że nakładki wzmacniające wystają ponad tarczę, aby można było na niej oprzeć górne tarcze. Górna część składa się z 2 tarcz prosto­kątnych i 2 w kształcie trapezu. Tarcze trapezowe mają wymiary dokładnie ta­kie jak projektowana stopa. W celu ułatwie­nia rozbiórki tarcze można połączyć wkrętami. Wzmacnia się je rozporkami i ściąga drutem, który zostaje w stopie.
Deskowanie ław prostokątnych wysokości do 25 cm wykonuje się z desek grubości 25+38 mm stabilizowanych kołkami długości równej podwójnej wysokości fundamentu i roz­piera deskami długości równej szerokości ławy (rys. 8.26).
Ławy wysokości do 50 cm deskuje się dwoma tarczami zbitymi z desek grubości 20+25 mm i wzmacnianych nakładkami sze­rokości 80+100 mm z takich samych desek, a następnie usztywnia, przybijając krawędziaki o wymiarach przekroju 80 x 100 mm. Same tar­cze podpiera się zastrzałami co 1,5+2,0 m i sta­bilizuje kołkami wbitymi w ziemię (rys. 8.27). Ławy wysokości do 75 cm deskuje się podob­nie, z tym że tarcze wymagają konstrukcji stęża­jącej. Wyższe ławy deskuje się jak ściany pro­stoliniowe.
Deskowanie ław z odsadzkami wykonuje się podobnie jak w przypadku ław prostokątnych, z tym że zamiast zastrzałów stosuje się chomąta usztywniające drewniane lub stalowe (rys. 8.28). Deskowanie ław trapezowych składa się z 2 części. W części dolnej odpowiada deskowaniu ławy prostokątnej, górne tarcze są zaś pochylo­ne, rozparte i ściągnięte drutem (rys. 8.29).

(…)

… deskowanie konstruuje się z desek na słupkach ustawionych zgodnie z promieniem krzywizny (rys. 8.31).
Jeżeli krzywizna jest duża, deski przybija się pionowo do poziomo umieszczonych krążyn, które mogą być wykonane z jednej deski lub zbite z kilku krótszych. Bruzdy na instalacje oraz otwory na okna i drzwi uzyskuje się przez przybicie do we­wnętrznej strony deskowania szablonu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz