Elektrolity w chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrolity w chemii - strona 1 Elektrolity w chemii - strona 2

Fragment notatki:

ELEKTROLITY MOCNE:  są zdysocjowane w roztworze całkowicie lub prawiecałkowicie Elektrolitami mocnymi sa nastepujace substancje większośc soli (sole rozpuszczalne -czesc wodorotlenków NaOH, KOH, Ca(OH)2 CZESC KWASÓW: HCL4, H2SO4, HCl, HclO3, HNO3,HBr,HI ELEKTROLITY SŁABE:są  zdysocjowane w niewielkim stopniu – wiekszosc kwasów np.  H2S, HCLO, HNO2, H2CO3, H2SO3,  ELEKTROLITY SREDIE: np . kwas sredniej mocy H3PO4, HF Moc elektrolitów określa wielkosc zwana stopniem dysocjacj 1)Co znaczy, ze stopie dysocjacji HF w pewnym roztworze wynosi 20% L=20%= 0,2 L= X/C=1/5 Oznacza to ,ze na każde 5 cząsteczek jedna jest zdysocjowana STAŁA DYSOCJACJA:  Elektroli słaby:  Stała równowagi reakcji dysocjacji Zapisac wyrażenie na stała dysocjacji następujących elektrolitów 1) HNO2             H +NO2 2) HCOOH           H +HCOO Zalezność: Między stała dysocjaci a stopniem Kd= L2 *C (dla L[H+] -obojętny[OH-]=[H+] -kwaśny[H+][OH-] Iloczyn jonowy wody: H2O    H+ +OH- Kj = Kd*[H2O]=[H+]*[OH-] [H+]*[OH-]=10-14 Skala pH  – liczbowa skala określająca odczyn roztworu pH= -log[H+] – ujemny logarytm [H+] = O,O1 = 10-12 log[H+]= -2 -log [H+] = 2 pH=2 Zad. Stopie dysocjacji pełnego kwasu w roztworze o stężeniu 1mol/dm3 wynosi 2%. Obliczyć  pH tego roztworu [H+]= L*C=0.02 mol/dm3 pH= -log 0.02 pH= - (-1,7) = 1,7 Obliczyć stężenie jonów H+ I OH-  w roztworze OpH=7,4   

(…)

…: Między stała dysocjaci a stopniem
Kd= L2 *C (dla L< 5%)
Zad 1
Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi Kd= 1,8 *10-5 Obliczyc stopien dysocjacji tego
kwasu
a)w roztworze o stężeniu c= 1 mol/dm3
b) w roztworze c=0,1
Im miejsze stężenie tym większy stopie dysocjacji . Stała dysocjacji nie zalezy od stężenia,
zalezy od rodzaju elektorolitu i od temperatury
Zad. Stopien dysocjacji pewnego elektrolitu wynosi 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz