Eksploatacja portów - urządzenia cumownicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja portów - urządzenia cumownicze - strona 1 Eksploatacja portów - urządzenia cumownicze - strona 2 Eksploatacja portów - urządzenia cumownicze - strona 3

Fragment notatki:

URZĄDZENIA CUMOWNICZE              Podobnie jak inne elementy konstrukcji i wyposażenia statku, urządzenia  cumownicze  charakteryzują się na współczesnych statkach wielką różnorodnością,  wynikającą z ciągłego postępu i poszukiwania doskonalszych rozwiązań. Poniżej  zostaną   zatem   omówione   tylko   rozwiązania   najczęściej   spotykane   na   statkach  handlowych.        Ilość i rozmieszczenie urządzeń cumowniczych na statku wynika z przepisów  instytucji klasyfikacyjnej oraz przepisów portowych, kanałowych itd.        Głównym przeznaczeniem urządzeń cumowniczych jest zamocowanie statku  do nabrzeża. W praktyce są one wykorzystywane ponadto do cumowania innych  statków do burty, przeciągania statku wzdłuż nabrzeża oraz holowania go przez  holownik.   Wszystkie   wymienione   wyżej   czynności   charakteryzują   się  występo- waniem znacznych  sił  oddziaływujących  na urządzenia i konstrukcję statku. Stąd  poszczególne elementy wyposażenia cumowniczego mają silną budowę.        Przykładem tego są przedstawione na rysunkach   polery  (pachołki) i przewłoki  cumownicze.   Służą   one   do   obkładania   i   mocowania   lin   cumowniczych  i  holowniczych.   Polery   dzielimy   na   pojedyncze   i   podwójne,   krzyżowe   i   proste.  Wykonane są zwykle ze staliważeliwa lub stali spawanej. Są one przymocowane  do   pokładu,   który   ze   względu   na   wspomniane   siły   musi   być   w   tym   miejscu  dodatkowo wzmocniony. Średnica polera jest zazwyczaj minimum 10 razy większa  niż  średnica liny stalowej, lub jeden obwód liny włókiennej, dla jakiej  poler  jest  przeznaczony.   Zapobiega   to   tzw.   łamaniu   liny,   jej   uszkadzaniu   i   szybszemu  zużyciu.        Na dużych statkach handlowych rozpowszechnione są, pokazane na rysunkach  2.02. i 2.03., polery podwójne ze stali spawanej. Pojedyncze i podwójne krzyżowe  polery żeliwne, stosowane głównie do lin stalowych, spotykamy raczej na statkach  małych, holownikach itd.              Polery są na statkach ustawiane w pobliżu  kluz  oraz  przewłok  rolkowych.  Kluzy   są   to   otwory   w  nadburciu  obramowane  zaoblonym  odlewem   z   żeliwa,  chroniącym przechodzące przez nie liny przed przetarciem.         Lina zamocowana na polerach może być również skierowana za burtę poprzez  tzw.  przewłoki.   Najczęściej   stosowane   są  przewłoki  rolkowe,   które   znacznie  zmniejszają tarcie liny zmieniającej kierunek.

(…)


na rys.2.05. Kabestan składa się z pionowego bębna (l) ustawionego na
fundamencie (2) przyspawanym do pokładu (3). Bęben jest napędzany silnikiem
elektrycznym (5) za pośrednictwem przekładni (4).
Konstrukcja wind automatycznych (o regulowanym naciągu) jest nieco
bardziej złożona. Ich napęd stanowi silnik elektryczny lub hydrauliczny. W drugim
wypadku w skład urządzenia wchodzi także zbiornik hydrolu i system rurociągów
wraz z zaworami sterującymi. Zawory sterujące pozwalaj ą na zmianę kierunku
napływu hydro luna łopatki silnika hydraulicznego, a przez to - na zmianę kierunku
obracania się bębna windy. Bęben może więc obracać się "na luzowanie" liny,
podczas jej podawania na ląd, a następnie "na wybieranie", podczas dociągania
statku do nabrzeża. Po zacumowaniu statku ustawia się na windach pożądaną…
… zamontowane w przewłokach obracają się na łożyskach,
smarowania których można dokonać po zdjęciu blaszanego kołpaka, znajdującego
się na wierzchu rolki.
Nie zawsze polery i przewłoki (ewentualnie kluzy) są ustawione względem
siebie w sposób zapewniający, iż lina jest skierowana pod właściwym kątem.
Sprawia to kłopoty zwłaszcza, gdy Jest ona wybierana pod dużym obciążeniem i
trze o elementy konstrukcji statku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz