Egzamin- zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin- zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - strona 1 Egzamin- zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

GRUPA 2 1.Ile wynosi wskaźnik rentowności kapitałów własnych jeżeli przychody ze sprzedaży 9000, zysk netto 3000, zysk brutto 4000, kapitalny własne 8000, aktywa trwale 6000, aktywa obrotowe 10000 D) =37,50% ROE= zysk netto/średni stan kapitałów wlasnych*100% d) ROE=3000/8000*100%=37,5% 2. Do metod prostych oceny efektywności inwestycji zaliczamy C) zdyskontowany okres zwrotu i księgową stopę zwrotu
3. ile wynosi kapital pracujący (obrotowy netto) jezeli kapital wlasny 4000, kredyt dl 2000, zob biezace 1000, aktywa ogolem 7000, aktywa biezace 500 Kon=kapital staly-aktywa stale Kon=(7000-1000)-(7000-500)=6000-6500=-500 odp C) 4. Jeżeli inwestor oczekuje stopy korzyści na poziomie założonej stopy dyskontowej, to znaczy, że wartość zaktualizowana netto NPV jest -C) NPV=0 5. Jeżeli popyt wynosi 500szt, cena jednostkowa 10zl/szt, koszt jednostkowy 6,5zl/szt, koszty stale 700 to margines bezpieczeństwa finansowego ze względu na przychody wynosi:
a)2000 b) 0,6
c) 0,4
d)0,8
6. Dla określenia jaka kwotę pieniędzy uzyskamy po 2 latach lokując w banku 20 tys, wykorzystamy formuła określająca -C) wartość przyszłą dla pojedynczej płatności 7. Dla określania poziomu rentowności sprzedaży brutto wystarczą wyniki ekonomiczne firmy -A) pochodzące tylko z rachunku zysków i strat
8.Ujemna dźwignia finansowa występuje gdy- B) stopa rentowności kapitałów ogółem mierzona zyskiem operacyjnym będzie niższa od stopy oprocentowania kapitałów obcych 9. Jeżeli przyrost stopy zwrotu z kapitału własnego ROE0 -A) dodatni efekt dźwigni finansowej 10. Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt. Koszty jednostkowe zmienne wynoszą 40zł/szt. Przewiduje się,że przy cenie 52zł/szt, popyt wyniesie 2000 sztuk. Stałe koszty funkcjonowania firmu kształtują się na poziomie 7300zł rocznie, jak zmieni się zysk operacyjny przedsiębiorstwa, jeżeli przychody ze sprzedaży wzrosną o 15%. Pozostałe czynniki wpływające na zysk nie zmieniają się.
a) 21,6
b) 15
c) 10
d) 14,4
11. o tym jaka zmianę zysku operacyjnego wywoła zwiększenie przychodów ze sprzedaży o określony % mówi -B) stopień dźwigni operacyjnej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz