Egzamin, pytania i odpowiedzi - Elastomery

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi - Elastomery - strona 1 Egzamin, pytania i odpowiedzi - Elastomery - strona 2

Fragment notatki:

TAM GDZIE SĄ PLUSY TO NIBY POPRAWNA ODP!!! GRUPA PIERWSZA 1Które z tworzyw ulegnie wiekszemu skurczowi przetwórczemu a poliamid b polietylen++ 2 Wypraska nie jest elementem końcowym w procesie a wytłaczania ++ b prasowania c wtryskiwania d termoformowania 3 Który parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla procesu wtryskiwania w wtryskarkach ślimakowych a czas docisku b czas przerwy c ciśnienie docisku dciśnienie spiętrzenia++ 4 który etap cyklu wytryskowego determinuje długość całego cyklu a zamkniecie formy b chłodzenie++ c wtrysk d otwarcie formy 5 We wtryskiwarkach ślimakowych w porównaniu do tłokowych występuje a wolniejsze uplastycznienie tworzywa b szybsze uplastycznienie tworzywa++ 6Tłoczywo jest to a produkt uzyskany w procesie wytłaczania b produkt procesu kalandrowania c materiał wejściowy w procesie prasowania++ d materiał wejściowy w procesie wtryskiwania 7Wskażnik tlenowy OL polimeru samo gasnącego wynosi a 8,b13,(c 40++),d 20 8 polimer twardy i kruchy odpowiada rysunkowi a 9. Który polimer nie ma struktury krystalicznej [d) politlenek fenylenu] 10. NIE WIDAĆ PYTANIA 11. Gęstość Polichlorku winylu spienionego [ok. 1,2 g/cm3] nie widze odpowiedzi ;/ 12. Pokrywanie metodą fluidyzacyjną polega na: [ale tego na wykładzie nie było] 13. Powłoki z tworzyw sztucznych przylegają do elementu poprzez: [-ll-] 14. Moduł Younga w odniesieniu do tworzyw sztucznych to ??????? 12.Fluidyzacyjne nanoszenie powłoki z tworzywa polega na wytworzeniu zawiesiny sproszkowanego tworzywa w strumieniu gazu płynącego do góry -złoża fluidalnego, i wprowadzeniu do niego przedmiotu uprzednio nagrzanego nieco powyżej tempe ratury topnienia tworzywa, odczekaniu określonego czasu, wyjęciu przedmiotu ze złoża i często ponownym nagrzaniu go oraz następnie ochłodzeniu. W czasie przebywania przedmiotu w złożu, cząstki tworzywa stykają się z nagrzanym przedmiotem i stapiają, tworząc powłokę związaną adhezyjnie z materiałem przedmiotu. Nanoszenie fluidyzacyjne przeprowadza się we fluidyzatorze. 13Powłoki z tworzyw ściernych przylegaj do elementów metalowych przez Związane jest z adhezją powierzchni trących. Powoduje ona lokalne szczepienia tych powierzchni i co się z tym wiąże odkształcenie materiału, pękanie wiązań kohezyjnych i przenoszenie polimeru na powierzchnie przeciwelementu metalowego. 14Moduł younga w odniesieniu do tworzyw sztucznych to Politylen 0,2 GPa, Polipropylen 1,5-2,0 GPa, Poli(tereftalan etylenu) 2,0-2,5 Gpa, Polistyren 3,0-3,5 GPa, Nylon 2-4 GPa ODPOWIEDZI DO TRZECH OST. PYTAŃ Z GR. 1 SĄ GDZIEŚ Z ZESTAWIE NIŻEJ DLA GR.2 CHYBA GRUPA DRUGA ALE NIE JESTEM PEWIEN NA 100% (PODOBNO MA BYĆ JEDNA GR.) 1.Kiedy i gdzie po raz pierwszy w dziejach ludzkości zastosowano materiały kompozytowe umacniane włóknami. Odp.Budowniczy domów w Babilonie i starożytnym Egipcie 2.Czy zastosowanie procesu przetwórstwa tworzyw sztuce jest związana z jego:

(…)

… Celluloid wytworzono po raz pierwszy: Odp. W USA w 1869 r 8.Napełniacze Odp podwyższają własności mechaniczne.twardość, podwyższają temp użytkowania 9Relacja cen jednostki objętościowej stali nierdzewnej do polietylenu Odp 48 10 co to jest kalandrowanie Odp nadawanie tworzywom faktury zewnętrznej z zastosowaniem maszyny przetwórczej 11 Czy przemiana ciało stałe-plastyczne-ciekłe-plastyczne- stale stale…
… średnicy włókien 15 Rodzaje splotów tkaninszklanych do umacniania polimerów to Odp satynowy,płóciany,rządkowy 16 Elastomery to polimery o wydłużeniu Odp do 1000% 17>Plastomery są to polimery, które pod wpływem naprężeń Odp nie odkształcaja się sprężyście 18.Termoplasty to Odp polistyren,poliamidy, pvc, polimetakrylan metylu i PCV kopolimery etylenu i propylenu 19 Poliuretany spienione charakteryzują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz