Dr Witold Brodziński

note /search

Procedura ustawodawcza: Niemcy, Szwajcaria. Władza wykonawcza: Wielka ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2828

Przedmiotem analizy jest wykład prowadzony w ramach przedmiotu współczesne ustroje państw europejskich na kierunku prawo Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowo omówiona została droga ustawodawcza w Szwajcarii i w Niemczech (wyszczególnione zostały jej etapy, z wyraźnym zaznaczeniem roli poszczególnych ...

Transformacja systemowa: Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytani...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4046

Zagadnienia poruszane w ramach przedmiotu: współczesne ustroje państw europejskich na Uniwersytecie Łódzkim wydział: prawo. Omawiają transformacje systemowe XX w mające miejsce w: -Belgi- historia przekształcenia w państwo federacyjne, charakterystyka współczesnego ustroju z akcentem na różnice wy...

System wyborczy w najważniejszych krajach europejskich, procedura usta...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5761

Przedmiotem wykładu jest dokładne omówienie systemów wyborczych w najpopularniejszych krajach europejskich: Francja, Niemcy, Węgry, Szwajcaria, dodatkowo omówione zostały: Wielka Brytania, kraje skandynawskie (Finlandia, Skandynawia). Dodatkowo w sposób bardziej ogólny opisane zostały zasady prawa w...

John Locke - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2359

John Locke Swoją filozofię sformułował pod koniec XVII w. i oparł ją na przekonaniu o „ludzkim pochodzeniu władzy politycznej” Najważniejszym dziełem Locke'a są „Dwa Traktaty o Rządzie” Stan natury jest według Locke'a stanem równości, wolnośc...

Tomasz Hobbes - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Tomasz Hobbes Swoją filozofię sformułował w połowie XVII w. Tworzył w oparciu o swoje przemyślenia determinowane wydarzeniami politycznymi XVII w. Anglii. konfrontowane z Kartezjuszem, Gassendim i Messenrim. Jego główne dzieła to Leviatan i De Cive. Hobbes wprowadził pojęcie stanu naturalnego w któ...