Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 7

Wykład - jakość artykułów spożywczych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH -stopień zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej (smak, zapach) i dyspozycyjności w szerokim konsumenckim i społecznym zakresie znaczeniowym, istotny tylko w granicach możliwości wyznaczonych przewidzianymi dla tych produktów surowcami, technologia i ceną. ŻYWNOŚĆ BEZ...

Biosynteza glicerofosfolipidów - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1680

Biosynteza glicerofosfolipidów Polega na aktywacji składnika zasadowego i przeniesieniu go na α,β-diacyloglicerol. Na przykład aktywacja choliny, która jest skłanikiem lecytyn, polega na tym, że najpierw następuje aktywacja choliny. Fosforan ch...

Biochemia egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 651

BIOCHEMIA - ZESTAW 2 faza ciemna fotosyntezy typu C3 (cykl Alvina) znaczenie jego produktów cykl glioksylanowy - przebieg i rola znaczenie w procesach metabolicznych acetylo-CoA translacji bialek znaczenie mRNA w biosyntezie B-oksydacja ...

Egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

BIOCHEMIA- ZESTAW 5 faza jasna fotosyntezy - znaczenie produktów wzór biotyny i reakcje z jej udzialem cykl pentozofosforanowy znaczenie mRNA w

Fotofosforylacja cykliczna - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

FOTOFOSFORYLACJA CYKLICZNA Gdy ilość NADP+ przyjmującego elektrony jest zbyt mała, jest wykorzystywana alternatywna droga transportu elektronów. Elektron o wysokiej energii oddawany przez fotosystem I przechodzi do ferredoksyny, następnie do ...

Hydroliza lipidów - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Hydroliza lipidów. Hydroliza lipidów dokonuje się z udziałem lipaz. Są one typowymi enzymami trawiennymi, gdyż występują w dużych stężeniach w trzustce, ścianach jelitowych i soku żołądkowym

Przemiany energii podczas fotosyntezy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Przemiany energii podczas fotosyntezy (faza świetlna) - źródłem energii niezbędnej w reakcjach świetlnych jest promieniowanie słoneczne, pochłaniane przez barwniki ...

Widmo absorpcyjne chlorofilu - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Widmo absorpcyjne chlorofilu Światło widzialne składa się z fal o różnych długościach, którym odpowiadają określone barwy. Fale mieszając się ze sobą dają światło białe. Z ca...

Przemiana cukrowa w organizmie - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Uzasadnienie dlaczego w organizmie może zachodzić przemiana cukru w tłuszcz, a odwrotnie nie. Nie może zachodzić przemiana tłuszczu w cukier, ponieważ acetylo-CoA powstały w wyniku degradacj kw.tł., nie może zostać przekształcony w pirogronian lub szczawiooctan, ponieważ atomy węgla (2) wprowadzone...

Egzamin z mikrobiologii, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 469

gr I 1.Grzyby pleśniowe jako producenci mykotoksyn 2.Sposoby odżywiania drobnoustrojów ze względu na źródło wegla,energii,protonow i elektronow 3.Bakterie fermentacji mlekowej i d...