Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 6

Jałowość i wyjaławianie - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Jałowość (sterylność) to nieobecność w danym materiale zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych. Materiał jałowy nie może zawierać bakterii ani ich pr...

Wykład - kształt i rozmiar komórek bakteryjnych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

Kształty i rozmiary komórek bakteryjnych -ziarenkowce, ziarniaki (coccus) - komórka bakteryjna ma kształt kulisty. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy tutaj na myśli dojrzałe, wegetatywne formy bakterii. W niektórych stadiach życiowych, np. pod posta...

Wykład - typy zepsucia, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Typy zepsucia Gnicie powierzchniowe-tlenowe bakterie(mieso,wędliny), Pseudomonas-rozkład białka Gnicie głębokie-beztlenowe bakterie(mięso,wędliny w GŁęBI)-Clostridium Jełczenie-Bakterie Lipofilne,drożdże(mleko,sery,

Wykład - cytologia komórki bakteryjnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

CYTOLOGIA KOMÓRKI BAKTERYJNEJ 1) OTOCZKA - chroni komórkę od zewnątrz - ochrona przed wysychaniem - Bierze udział w transporcie, pobieranie ważnych życiowo jonów - Ułatwianie adhezji do powierzchni (proces przyczepiania się, przylegania do stałych powierzchni) - Ochrona przed

Sporulacja i jej stadia morfologiczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4291

SPORULACJA Proces wytworzenia przetrwalników, proces indukuje wyczerpywanie składników pokarmowych po zakończeniu wzrostu. STADIA MORFOLOGICZNE SPORULACJI Tworzenie prespory- uwypuklenie przesłony przy udziale mezosomów Podział GENOFORU na 2 części -Genofor prespory i sporangium (pozostała czę...

Mitoksyny - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

CHARAKTER CHEMICZNY I WŁASCIWOŚCI MIKOTOKSYN Mikotoksyny-metabolity wtórne(związki o nieznanej lub drugorzędnej funkcji biologicznej)grzybów pleśniowych (BEZ TOKSYN grzybów kapeluszowych)bud aromatyczna. Zw.niskocząsteczkowe-pochodne ku...

Wykład - wzór cytruliny i jej reakcje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

wzór cytruliny w jej reakcje To aminokwas, który jest katalizatorem przy tworzeniu się substancji moczowych, a później odbudowy amoniaku. Występuje w cyklu mocznikowym. Wzór sumaryczny: C6H13N3O3. Cytrulina nie jest kodowana przez DNA. Po raz pi...

Wykład - cykl glioksylanowy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

cykl glioksylanowy - przebieg i rola CYKL GLIOKSYLANOWY Modyfikacja cyklu Krebsa Cykl jest rozpowszechniony u bakterii aerobowych, grzybów. Początkowe metabolity są takie same jak w cyklu Krebsa, dopiero izocytrynian pod wpływem liazy ulega rozkładowi na bursztynian i glioksylan. Glikosylan jest p...

FAD - budowa i reakcje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1330

budowa „FAD” oraz reakcje z jego udzialem FAD to dinukleotyd flawinoadeninowy spokrewniony z witaminą B2 jest koenzymem oksydoreduktaz złożonym z kwasu adenozynomonofosforowego i nukleotydu flawinowego, przenosi dwa protony i dwa elektrony,...

Fotofosforylacja niecykliczna - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

FOTOFOSFORYLACJA NIECYKLICZNA Podczas transportu elektronów kompleks cytochromów bf, który jest pompą protonową, pompując jony H+ ze stromy do przestrzeni wewnątrz tylakoidu, tworzy gradient H+. Jony H+ są uwalniane do wnętrza tylakoidu również...