Dr Sylwia Jarosz-Żukowska

note /search

Prawo do wolności słowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawa człowieka i systemy ich ochrony
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4606

"Dobra osobiste mogą być naruszane przez osoby trzecie bezprawnie, ale są przypadki, kiedy dobra te są naruszane zgodnie z prawem np.: zgoda pacjenta na przeprowadzenie operacji (pacjent wyraża tu zgodę na naruszenie swej nietykalności). Należy pamiętać, że zgoda na naruszenie dóbr osobisty...

Prawa człowieka - wykład 01.03.13r

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawa czlowieka w UE
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1036

Prawa Człowieka - wykład 01.03.2013r 8-9 marca konferencja na temat praw kobiet w Polsce i Rosji.. Internacjonalizacja praw człowieka - międzynarodowa konstytucjonalizacja prawa człowieka: uniwersalna ( karta NZ) i regionalna Internacjonalizacja prawa człowieka: - najwcześniejsze umowy międzynarodow...

Prawa człowieka wykład IV, 15.03.2013

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawa czlowieka w UE
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1421

Prawa człowieka 15-03-2013 Prawa i wolności socjalne w Konstytucji RP Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Prawo do urlopu; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Prawo rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publi...

Prawa Człowieka wykład VI, 05.04.2013

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawa czlowieka w UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1001

Prawa Człowieka 05-04-2013 Zakaz kumulacji środków międzynarodowej ochrony praw człowieka. W myśl konwencji międzynarodowych przewidujących mechanizmy skargi indywidualnej stanowi jedną z przesłanek jej dopuszczelności; Przedmiotem skargi nie może być sprawa co do istoty identyczna ze sprawą już ...

Prawa człowieka wykład 1, 22.02.2013

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawa czlowieka w UE
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1148

Wykład 1 - 22.02.2013 Sylwia Żukowska ,egzamin-forma opisowa,4 pytania Pojęcie praw człowieka - brak jednej,uniwersalnej definicji - prawa człowieka mogą być ujmowane jako : -postulaty o charakterze filozoficznym,religijnym,politycznym i etycznym -prawnie wiążące normy o charakterze obiektywnym...