Prawa człowieka wykład 1, 22.02.2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka wykład 1, 22.02.2013    - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1 - 22.02.2013 Sylwia Żukowska ,egzamin-forma opisowa,4 pytania
Pojęcie praw człowieka
- brak jednej,uniwersalnej definicji
- prawa człowieka mogą być ujmowane jako :
-postulaty o charakterze filozoficznym,religijnym,politycznym i etycznym
-prawnie wiążące normy o charakterze obiektywnym
-roszczenia prawne służące do ochrony interesów uprawnionej jednostki w drodze procesowej
-dwie płaszczyzny ujmowania praw człowieka:
-pojęcie moralne
-znaczenie prawne
-pojęcie moralne - postulaty moralne,mające swoje źródło w godności człowieka dotyczące ochrony wartości o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i samorealizacji jednostki,dla ukształtowania się jej pozycji w społeczeństwie i państwie w sposób zapewniający ochronę tych wartości.
-znaczenie prawne - regulacje ukształtowane przez prawo pozytywne dla urzeczywistnienia zasad moralnych dotyczących miejsca jednostki w społeczeństwie i państwie,lub inaczej prawnie wiążące normy o charakterze obiektywnym,roszczenia prawne służące do ochrony interesów uprawnionej jednostki w drodze procesowej.
-powszechne - przynależne wszystkim ludziom,we wszystkich sytuacjach i niezależne od ich pozycji społecznej - uniwersalne podmiotowo,przedmiotowo i terytorialnie oraz równe
-przyrodzone - każda jednostka z chwilą przyjścia na świat obdarzona jest pewnym ich pakietem,wypływają z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności osobistej.
-czasowo trwałe - nie można pozbawić ich administracyjnie,a sama jednostka nie może się ich zrzec
-charakter podmiotowy - towarzyszą im instrumenty ochrony,można ich dochodzić od państwa,które jest odpowiedzialne za ich przestrzeganie.
-co do zasady obowiązują wertykalnie - regulują stosunki między państwem (jego organami i funkcjonariuszami) a jednostką
-zabezpieczają przed nadużyciami i arbitralnością władzy,a państwo jest odpowiedzialne za to,by inne jednostki nie naruszały podstawowych praw i wolności jednostki.
Trzy funkcje praw człowieka
-ochrona wolności jednostki przed jej naruszeniami przez państwo
-konieczność stworzenia przez państwo możliwości realizacji praw jednostki
-ochrona przez państwo praw i wolności i jednostki przed ich naruszeniami ze strony innych osób
Ad.1
Formy ochrony:
-ograniczenie możliwości ingerencji państwa w pewne sfery życia jednostki (ochrona autonomii jednostki) np.wolność sumienia i wyznania,zgromadzeń,zrzeszania się,poruszania się itd
-ochrona przed arbitralnością decyzji podejmowanych przez organy władzy publicznej - tzw.prawa proceduralne (np.prawo do sądu,odwołania od decyzji i wyroków wydanych w I instancji).


(…)

… przez ludzki rozum praw nadanych światu przez Boga,mają wartość obiektywną i trwały charakter,ich interpretacja może się zmieniać,ale ontologiczny i filozoficzny fundament jest stały
-akceptował niewolnictwo jako efekt grzechu pierworodnego uważał,że niewola wynika z prawa natury,ale uważał,że każdy niewolnik jest człowiekiem o określonych prawach,mają swój rozum i wolną wolę i mogą założyć rodzinę,w swej godności są równi panu
-koncepcja prawa do oporu-władca który łami ustanowione przez Boga zasady rządzenia przestaje być pomazańcem bożym -przedstawiciele epoki Renesansu : Erazm z Rotterdamu (opinie na temat tolerancji,wojny i pokoju) oraz Tomasz Morus (równość wszystkich ludzi wobec prawa)
-humanizm i antrpocentryzm,prawa człowieka traktowali nie jako fragment przywilejów grupowych,ale uprawnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz