Dr Svietlana Rogozina

note /search

Rachunkowość zarządcza wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 7735

W pierwszym pliku przedstawiono treść wykładu nr 1, na którym omawiano m.in. następujące tematy: pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej; strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa, klasyfikacje kosztów. W drugim pliku natomia...

Rachunek kosztów - komplet wykładów

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunek kosztów
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5194

... Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: 1. Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy z wielkością produkcji, 2. Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu p...

Rachunkowość zarządcza.

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 5691

...Współczynnik elastyczności kosztów (e) określa o ile procent zmieni się wysokość kosztów po zmianie rozmiarów działalności o 1% i wynosi dla kosztów: - zmiennych proporcjonalnych – 1, - zmiennych progresywnych - 1, - zmiennych degresywnych – 0 (…) … przy produkcji jednego produkt...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4823

...Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo - skutkowy z wielkością produkcji, Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu produkcji ...