Dr Robert Nowacki

note /search

Kampania reklamowa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Reklama
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 6363

doc zawierający projekt kampanii reklamowej dżemu rabarbarowego. Zawarte są w niej takie punkty jak charakterystyka firmy, charakterystyka produktu, cele kampanii, opis grupy docelowej, charakterystyka sytuacji konkurencyjnej. Projekt kampanii porusza także budżet kampanii, czas kampanii, hasło rekl...

Wyklad - podstawy marketingu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2772

dr Robert Nowacki Literatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu. Difin, Warszawa 2004. K. Białecki, Instrumenty marketingu. Branta, Bydgoszcz 2006. J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu. PWE, Warszawa 1998. Ph. Kotler, G. Armstrong, V. Wong, Mark...

Podstawy reklamy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Podstawy reklamy
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5250

Komunikacja marketingowa - istota Zespół środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtujące potrzeby nabywców, ukierunkowujące popyt i zmniejsza...

Podstawy marketingu - test - Cenowa strategia penetracji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 1932

Test A: 3. Cenowa strategia penetracji - to strategia cen niskich, przeznaczona do infiltracji rynków i osiągania na nich dużego udziału firmy. Strategia ta sprawdza wtedy, gdy współczynnik elastyczności cenowej popytu na dany produkt jest w...

Podstawy marketingu - test - Rynek

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 1568

Test B: 3. Cenowa elastyczność popytu - informuje o reakcjach popytu na prowadzoną przez firmę politykę cenową. Jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny. 4. Rynek - to ogół stosunków wymiennych między s...

Podstawy marketingu - test - Mikrootoczenie przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2023

Test C 3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa (otoczenie rynkowe, bliższe) - tworzą je podmioty, z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie interakcje (transakcyjne lub konkurencyjne). Obejmuje relacje przedsiębiorstwa z innymi elementam...