Dr Robert Huterski

note /search

Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 4088
Wyświetleń: 5089

Finanse publiczne 1.1 Pojęcie nauki o finansach publicznych Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z postępowaniem o rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych , zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego W klasycznym ujęciu ograniczało się wyłąc...

Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 3416
Wyświetleń: 5544

Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej Przedmiot= przymusowe przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług zaspokajających potrzeby o charakterze publicznym Cechy= kolegialność, wieloetapowość, zbiorowość Funkcje: Fiskalna- dostarczanie państwu...

Finanse Publiczne - wykłady - pojęcie nauki o finansach publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 6384

doc. Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: pojęcie nauki o finansach publicznych, kategoria potrzeb zbiorowych, dobro publiczne, dobro społeczne, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin, znaczenie teorii finansów publicznych, okres przedkapitalistyczn...

Finanse publiczne skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5292

Istnieją trudności z definicją „ finansów publicznych” Do zdefiniowania finansów publicznych wielce przydatne jest kryterium własności, wg którego działalność gospodarczą i społeczną dzielimy na prywatną i społeczną  sektor prywatny i sektor publiczny. Zastosowanie tego kryterium pozwala stwier...

Finanse publiczne opracowanie do egzaminu - Bankowość i rynki finansow...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2954

in. zagadnienia takie jak: prawo bankowe, rodzaje banków, ustawa o NBP. Zagadnienia do egzaminu z Finansów- Bankowość i rynki finansowe A. Prawo bankowe 1. Definicja banku (art. 2) Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wyko...

Finanse - wykłady - Powstanie pieniądza i banków centralnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3052

Prowadzący to dr Robert Huterski. Notatka liczy 40 stron. Dzięki niej poznamy takie zagadnienia, jak pieniądz i banki, paradoks wyborczy, logrolling, lobbyści, zalety i wady kredytu publicznego. Dowiemy się więcej o takich terminach, jak giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe ...