Dr Piotr Fiedorczyk - strona 8

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 973

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich - Czynniki decentralizacyjne powodowały kryzys władzy monarszej, były to min możnowładztwo, które po uzyskaniu samodzielności ekonomicznej chciało się uniezależnić politycznie - dodatkowym czynnikiem były kłótnie i wewnętrzne walki o tron...

Dekret o faszyzacji życia publicznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

. Dekret o faszyzacji życia publicznego - wydany 22.01.1946, naruszał powszechnie uznane zasady praworządności - dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzacji życia państwowego - wydany w celu przeprowadzenia porachunków porachunków przeciwnikami politycznymi - miał zastosowanie w...

Dekret o ochronie państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

. Dekret o ochronie państwa Wprowadzony przez PKWN. Przewidywał karę śmierci lub więzienia dla wszystkich 11 artykułów. Wprowadzono nowe stany faktyczne gwałtownego zamachu oraz sabotażu, których nie zdefiniowano, tylko kazuistycznie wyliczono, jakie czyny SA do nich zaliczane ( min. Zaliczając do s...

Dekret z 22 listopada 1919 roku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

. Dekret z 22 listopada 1919 roku. - W listopadzie 1918 r. zaczął się stabilizować system władz naczelnych powstającego państwa polskiego. 11 i 14 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął z rąk rządzącej z nadania

Forma małżeństwa według prawa kanonicznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

. Forma małżeństwa wg prawa kanonicznego. Przeszkody małżeńskie Forma: - wymagane zgodne oświadczenie woli przed proboszczem parafii jednej ze stron w obecności przynajmniej 2 świadków, brak przeszkód, i zawarcie go w obliczu Kościoła - forma ustanowiona w 1577 wraz z przyjęciem przez Polskę uchw...

Formalne gwarancje praworządności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

Formalne gwarancje praworządności według konstytucji marcowej. - praworządność - stan faktyczny, w którym organy państwa działają zgodnie z prawem, praworządność formalna - zgodność przepisów itp. - w świetle Konstytucji Marcowej Polska była państwem prawa; zorganizowanym wg doktryny państwa liber...

Informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

. informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) - organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministralnym, zorganizowany na polecenie i pod dyktando władz radzieckich w powojennej Polsce. Powstało 1 stycznia 1945 roku ...

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1456

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego - charakter i treść zmian na tle Kodeksu Napoleona. - plany stworzenia kodeksów narodowych ograniczono do przerobienia KN zgodnie z potrzebami narodu, w 1820 powołano Deputację, która po wysłuchaniu uwag oraz analizy przepisów Landrecht, ABGB przygotowała projekt ...

Kodeks Kar Głównych i Poprawczych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

. Kodeks Kar Głównych i Poprawczych - jego charakter .Miał moc obowiązującą od 1.05.1846 roku. Jego głównym założeniem było zbliżenie prawa karnego w Królestwie do ustawodawstwa Rosyjskiego. Kodeks był dziełem komisji, w której dużą rolę odegrał specjalista prawa karnego i historyk prawa Romuald Hu...

Kodeks Napoleona na ziemiach polskich - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1036

. kodeks Napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku. - na obszarze Krakowa, wchodzącego najpierw w skład Księstwa Warszawskiego obowiązywał od 1807 do 1855 - w Księstwie Wa...