Dr Piotr Fiedorczyk - strona 9

Kodeks zobowiązań i kodeks handlowy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Kodeks zobowiązań i kodeks handlowy w II RP - Kodeks prawa zobowiązań z 1933 była największym osiągnięciem polskiej myśli cywilistycznej okresu międzywojennego - opierał się na dwóch fundamentalnych zasadach: równości stron i wolności u...

Komisja kodyfikacyjna w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

. Komisja Kodyfikacyjna II RP i rezultaty jej prac Komisja Kodyfikacyjna składała się początkowo z 44 osób, przewodniczącym został najpierw prof. Franciszek Ksawery Fierich, zmarły w 1928, potem w 1932 prezes Sądu Najwyższego Bogdan ...

Komisje rządowe wielkie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Komisje rządowe wielkie w XVIII w - Komisja Skarbowa Koronna i Komisja Skarbowa dla Wielkiego Księstwa - powołane w 1764, przewodniczył minister - podskarbi, obok nich 9-16 członków, kadencja 2 lata, Komisja odpowiedzialna przed sejmem, któremu składała sprawozdania i otrzymywała absolutorium. Zada...

Komisje Sądzące Walki Cywilnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

. komisje Sądzące Walki Cywilnej omisje Sądzące Walki Cywilnej posiadające charakter sądów obywatelskich, rozpatrujących pomniejsze przestępstwa oraz łamanie przepisów Walki Cywilnej. Podstawę powołania do życia sądów specjalnych stanowiła uchwała Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju z 16 kwietnia 19...

Kompetencje Naczelnika Państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Kompetencje Naczelnika Państwa w latach 1918 - 1922 - zgodnie z tzw. Małą Konstytucją, uchwałą sejmową z 20.02.1919 uchwaloną przez Sejm ustawodawczy Naczelnikiem Państwa został Józ...

Konfederacje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

. konfederacje w Rzeczypospolitej Szlacheckiej Cechy ogólne: - podstawą konfederacji była dobrowolność związku oparta na indywidualnym przystąpieniu popartym przysięgą - miała charakter wojewódzki, lub ogólnopolski ( generalny); służyła do realizacji zamierzeń, których nie mógł zrealizować król ...

Konstytucja 3 Maja a unia litewska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

. Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska -Konstytucja 3 maja świadomie pominęła wzajemny stosunek Korony i Wielkiego Księstwa - w zamian za zgodę na konstytucję Litwa otrzymała zgodę na zachowanie podmiotowości w nowym ustroju - marszałka konfederacji litewskiej powołano do straży praw z takim...

KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - podstawy [rawne ich działania, programy KRN - Krajowa Rada Narodowa powstała w noc sylwes...

Landrecht pruski - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917

. Landrecht pruski na ziemiach polskich - prawo cywilne i karne. - wprowadzono go na terenie zaboru pruskiego w 1794 Prawo cywilne: - o cechach feudalno-burżuazyjnych z przewagą tych pierwszych - nierówność wobec prawa zależnie od przy...

Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego i powołanie sądów - jego organizację rozpoczęto w trakcie kampanii wrześniowej, z inicjatywy gen Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego, który powołał w nocy z 26/27 09.1939 ta...