Dr Panfil - strona 4

Wykład - prawo bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

art. 2 u. p. b Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. → bank - tylko podmioty, które faktycznie zajmują się tą działal...

Wykład - procedury ostrożnościowo-sanacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Procedury ostrożnościowo-sanacyjne - pakiet rozwiązań (zbiór ilościowych i jakościowych reguł fiskalnych) zmierzających do ograniczenia rozmiarów długu publicznego poprzez zmniejszenie lub likwidację deficytu budżetu państwa oraz deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęcie odp...

Wykład - projekt budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

PROJEKT Art. 221 K Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. → Ratio legis → budżet pańs...

Wykład - reguły fiskalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3801

REGUŁY FISKALNE Przyczyny narastania długu publicznego: występowanie opóźnień czasowych na każdym etapie procesu decyzyjnego partie polityczne często zachowują się jak „przedsiębiorcy polityczni” - kwestia kupowania sobie poparcia- obietnice wyborcze częściowo realizowane międzyokresowa alokacja...

Wykład - rodzaje deficytu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

RODZAJE DEFICYTU: rzeczywisty - faktyczna różnica między dochodami a wydatkami w danym okresie strukturalny - wielkość hipotetyczna, gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki cykliczny - rezultat wpływu koniunkturalnego na dochody i wydatki p...

Wykład - równowaga budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Zasada Treść Prawo i praktyka Równowagi W tradycyjnym ujęciu zasada ta oznaczała takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów - teoria budżetu cyklicznego (możemy się zgodzić na deficyt o ile gospodarka roz...

Wykład - samorządowy zakład budżetowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Osobowość prawna Brak (w obrocie prawnym korzysta z osobowości prawnej JST) Organy uprawnione do tworzenia Organy stanowiące JST Powiązanie z budżetem Budżetowanie netto Podstawa gospodarki finansowej Roczny plan finansowy Przykład Przedszkole publiczne, zarząd...

Wykład - sektor finansów publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH: ART. 5 I 6 UOFB ← dochody ← przychody → wydatki → rozchody Środki publiczne - wszystkie pieniądze które wpływają do sektora finansów publicznych, Art. 216 konstytucji Środki finansowe na cele p...

Wykład - skala degresywna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1806

SKALA DEGRESYWNA Polega na tym, iż w miarę zmniejszania podstawy opodatkowania maleje stawka podatek. 06.03.2013r. W Polsce mamy 13 podatków. Klasyfikacja podatków kryterium - podział wpływów z podatków między poszczególne budżety Państwowe podatki, które w całości wpływają do budżetu państwa np. ...

Wykład - skarb państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu PAŃSTWA OKREŚLA USTAWA. TERMIN: 1)PAŃSTWO - stosowany w związku z wykonywaniem czynności władczych (łac. imperium) 2)SKARB PAŃSTWA - stosowany w związku z realizacją uprawnień właścicielskich państwa (łac. dominium) Skarb państw...