Dr Panfil - strona 5

Wykład - stawka podatkowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

STAWKA PODATKOWA Jest to relacja między wymierzonym podatkiem a podstawą opodatkowania stawka = Ze względu na formę wyróżniamy stawki: Kwotowa - stawka podatku może być wyrażona w ustalonej kwocie (np. w podatku od nieruchomości stawka je...

Wykład - subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

Subwencja - forma redystrybucji środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz partii politycznych. Stanowi świadczenie o charakterze generalnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, przymusowym (ustawa określa w jaki sposób należy subwencję obliczyć) Art. 7 ust. 3 u. d. j. s. .t O prze...

Wykład - system podatkowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

SYSTEM PODATKOWY Systemem podatkowym określa się najczęściej całokształt podatków istniejących obok siebie jednocześnie w danym kraju, tworzącym całość organizacyjną zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym. System podatkowy to nie podatek. System podatkowy to podatki, które tworzę wspólną ...

Wykład - ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470

Art. 219 ust. 2 K RP Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa.  Art. 109 u. f. p. 1. Ustawa budżetowa jest podstawą gospod...

Wykład - właściwości organów podatkowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1995

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH Właściwość funkcjonalna - który z organów właściwy jest do załatwienia sprawy w pierwszej instancji, który zaś jest organem odwoławczym (drugiej instancji). Właściwość rzeczowa - ustalenie, który z organów w danej instancji jest właściwy do wymierzenia i poboru okreś...

Wykład - zasada jednolitej licencji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

ZASADA JEDNOLITEJ LICENCJI Bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie RP → działa na zasadach wyżej przedstawionych Bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE → mogą otwierać oddziały, zgoda Komisji Nadzoru, podlegają kontroli Instytu...

Wykład - zasady budżetowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1232

Zasady budżetowe - postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Zasada Treść Prawo i praktyka Powszechności (zupełności, budżetowania brutto - określa zakres budżetu w ujęc...

Zasady postępowania podatkowego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Zasady ogólne postępowania podatkowego - przepisy prawne wspólne dla całości postępowania; wytyczne odnośnie interpretacji prawa podatkowego Konstytucja Zasada demokratycznego państwa prawnego Zasada równości wobec prawa Ordynacja Podatkowa Zasada praworządności - obowiązek działania przez organ...