Dr Monika Szaraniec

note /search

Czynności prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3066

Podpisanie dokumentu: Podpis jest własnoręcznie umieszczonym graficznym znakiem językowym który wskazuje imię i nazwisko składającego oświadczenie woli. Podpis służy do identyfikowania osoby, która go złożyła oraz do ustalenia treści złożonego przez niego oświadczenia woli Podpis musi być czy...

Prawo Gospodarcze test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 6181
Wyświetleń: 12334

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...

Prawo gospodarcze - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 4249
Wyświetleń: 7448

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...

Prawo finansowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4627

Prawo finansowe Rynek finansowy w aspekcie UE Rynek finansowy: Sektor bankowy Sektor ubezpieczeń gospodarczych Rynek kapitałowy Prawo pierwotne UE - swobody rynku wewnętrznego: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejs...

Prawo Własności Intelektualnej - Prawo wyłączne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1722

"Własność intelektualna to rozmaite rezultaty intelektualnej działalności człowieka. Określa się je również mianem „dóbr niematerialnych” i grupuje zasadniczo w dwa zbiory: własność przemysłową oraz własność autorską. Własność inte...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4081

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...