Dr Marian Liskowski - strona 3

Całka krzywolniowa - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całka krzywolniowa, definicja, równanie krzywej gładkiej c, funkcja ciągła względem obu zmiennych, całka krzywolniowa nieskierowana, zamiana całki krzwolnione na

Całka podwójna - wykład cd.

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obliczanie całki podwójnej po obszarze normalnym, założenie, że funkcja jest oznaczona, obszar normalny względem osi ox i osi oy, przypadek szczególny, przypadki ogólne. ...

Zastosowanie całki podwójnej w mechanice

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zastosowanie całki podwójnej w mechanice, obszar płaski o zmiennej gęstości, definicja, moment statyczny punktu materialnego względem osi l, środek ciężkości (

Twierdzenie Greena - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: treść twierdzenia Greena, przykład obliczania całki twierdzeniem Greena, gdzie C jest trójkątem o trzech wyznaczonych wierzchołkach. ...

Całkowanie - ciąg dalszy wykładu

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyrażenie podcałkowe jest różniczką zupełną, równanie, na to że różniczka jest zupełna, wyznaczanie funkcji c(y) i u, działania os...

Abstrakcja (systemem algebraiczno-relacyjny)

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Systemem algebraiczno-relacyjnym nazywamy obiekt , w którym wyróżniamy: - zbiór S≠∅ - przestrzeń (uniwersum, nośnik) - rodzinę A - przekształceń (funkcji) - co najwyżej przeliczalna (ℵ 0 ) - co najmniej jeden z argumentów każdego przekształcenia należy do S - wartość przekształcenia należy d...

Egzamin - opracowanie zagadnien przestrzenie metryczne

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

PRZESTRZENIE METRYCZNE: Niech x0 i niech każdej parze elementów x,yX przyporządkowana będzie liczba rzeczywista g(x,y), taka że: (1) g(x,y)0 oraz g(x,y)=0 x=y (2) g(x,y) = g(y,x) (3) z X, g(x,y) g(x,z) + g(z,y) Wtedy g(x,y) nazywamy odległością elementu x,y; G- metryka w X, a para (x,y) - pr...

Ekstremum funkcji i całki

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

EKSTREMUM FUNKCJI  Def. Mówimy, że funkcja y=f(x) ma w x0 maksimum (minimum), jeżeli:  /\  ) , 0 ( δ x Q x ∈   f(x)  ≤ f(x0)      (   f(x) ≥f(x0)   ).    Jeżeli  /\  ) , 0 ( δ x Q x ∈   f(x)   f(x0)   )  to mówimy, że f(x) ma w x0 maksimum (minimum) właściwe. Maksimum i minimum nazywamy  ekstremu...

Funkcje dwóch zmiennych - Twierdzenie Schwarza

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH      POCHODNE CZĄSTKOWE      Niech  ,  , gdzie  , będzie funkcją dwóch zmiennych ( x , y ).  ( )  z y x f = , R A f → : 2 R A ⊂   ( ) x f y x fx...

Funkcje elementarne, wielomiany

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

D. Miszczyńska, Funkcje elementarne, WSEH, Skierniewice.  1    FUNKCJE  ELEMENTARNE    WIELOMIANY    W(x) = anx n+a n-1x n-1+...+a 1x+a0    Wielomian stopnia n, funkcja  określona...