Dr Marian Liskowski - strona 2

Funkcje elementarne

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

D. Miszczyńska, Funkcje elementarne, WSEH, Skierniewice.  1    FUNKCJE  ELEMENTARNE    WIELOMIANY    W(x) = anx n+a n-1x n-1+...+a 1x+a0    Wielomian stopnia n, funkcja  określona...

Funkcje - Granica funkcji

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

86. DEF. GRANICY FUNKCJI: - otoczenie punktu w przestrzeni metrycznej i niech y będzie przestrzenią metryczną. Element g Y nazywamy granicą funkcji f:-{ }Y w punkcie , gdy: TW. O JEDNOZNACZNOśCI GRANICY: Jeśli elementy g' i g'' są gra...

Logika - Alfabet

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Alfabet p, q, r, s, a, b...-zmienne(formuły atomowe) -funktory zdaniotwórcze ( ) [ ] ,,-znaki techniczne 2.Gramatyka I Każda zmienna jest formułą II Jeśli i są formułami, to (), ()(), ()(), ()(), ()() są formułami. III Każda reguła jest zbudowana z formuł atomowych prze stosowanie skończoną...

Macierze - ALGEBRA LINIOWA

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

ALGEBRA LINIOWA - macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 24. Macierze - definicja, rodzaje własności, działania na macierzach, iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn macirzy (Cauchy'ego), wykonalność mnożenia. Ma...

Notaki do egzaminu

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1337

Analiza matematyczna - notatki do egzaminu Mariusz Głębocki 2 lutego 2010 Spis treści 1 Funkcja jednej zmiennej 2 1.1 Kres górny i kres dolny zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Zbiór, podzbiór, działania na zbiorach (suma, część wspólna, różnica, dopełnienie) . . . . . . . . . . . ....

Permutacje zespolone

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1855

Permutacja - odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne zbioru skończongo X na siebie. Składanie permutacji - Permutacja odwrotna do danej permutacji g - permutacja g -1 , taka że Parzystość - permutacja p jest parzysta, jeśli liczba jej inwersji (...

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

I . Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej  A: Definicje  1.   Definicja funkcji     Przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X  1pkt. ze zbioru Y  2.   Definicja funkcji parzystej  ݕ ൌ ݂ሺݔሻ  jest funkcją parzystą jeżeli  ݂ሺݔሻ ൌ ݂ሺെݔሻ  funkcja parzysta jest symetryczna względem osi OY  3...

Równania różniczkowe - zagadnienie Cauchy’ego

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Równaniem róŜniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu  nazywamy równanie postaci:    F(x,y,y’)=0    W którym   y’  występuje istotnie, pozostałe zaś argumenty,tzn.  x  i  y , mogą występować lecz nie  musza.    Ogólnie równaniem  róŜniczkowym  zwyczajnym  rzędu   n   będziemy nazywali zaleŜność   F[x,...

Wektory

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Przestrzeń liniowa - algebra, jaką tworzy zbiór V oraz ciało S, gdzie: S - ciało przemienne zwane ciałem skalarów (zazwyczaj R lub C) V - zbiór, w którym określone są następujące działania: ⊕∈Fun(V×V,V) ∈Fun(S×V,V) takie, że 1. - grupa abelowa z elementem neutralnym Θ (theta) 2. r,s ∈S ∧...

Ciągi

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

Przykłady obliczania granicy ciągów... 77. Własności ciągów zbieżnych, twierdzenie o średnich arytmetycznych, twierdzenie o średnich geometrycznych. Własności ciągów zbieżnych: 1. Jeśli ciąg () jest ograniczony i () zbieżny do 0 to () *() jest zbieżny do 0.2. Jeśli ciągi (),() są zbieżne...