Dr Marian Liskowski - strona 4

Granica fukncji, jednoznaczność granicy, własność Darboux

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

86. DEF. GRANICY FUNKCJI: - otoczenie punktu w przestrzeni metrycznej i niech y będzie przestrzenią metryczną. Element g Y nazywamy granicą funkcji f:-{ }Y w punkcie , gdy: TW. O JEDNOZNACZNOśCI GRANICY: Jeśli elementy g' i g'' są g...

Logika (funkcje prawdziwościowe, kwadrat logiczny, wnioskowanie itd.)

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Alfabet p, q, r, s, a, b...-zmienne(formuły atomowe) -funktory zdaniotwórcze ( ) [ ] ,,-znaki techniczne 2.Gramatyka I Każda zmienna jest formułą II Jeśli i są formułami, to (), ()(), ()(), ()(), ()() są formułami. III Każda reguła jest zbudowana z formuł atomowych prze stosowanie skończo...

Notaki do egzaminu - funkcja jednej zmiennej

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Analiza matematyczna - notatki do egzaminu Mariusz Głębocki 2 lutego 2010 Spis treści 1 Funkcja jednej zmiennej 2 1.1 Kres górny i kres dolny zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Zbiór, podzbiór, działania na zbiorach (suma, część wspólna, różnica, dopełnienie) . . . . . . . . . . . ....

Permutacje zespolone - Twierdzenie Cayleya

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

Permutacja - odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne zbioru skończongo X na siebie. Składanie permutacji - Permutacja odwrotna do danej permutacji g - permutacja g -1 , taka że Parzystość - permutacja p jest parzysta, jeśli liczba jej inwersji ( i...

Równania rózniczkowe

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Równaniem róŜniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu  nazywamy równanie postaci:    F(x,y,y’)=0    W którym   y’  występuje istotnie, pozostałe zaś argumenty,tzn.  x  i  y , mogą występować lecz nie  musza.    Ogólnie równaniem  róŜniczkowym  zwyczajnym  rzędu   n   będziemy nazywali zaleŜność   F[...

Wektory, macierz, tożsamości Jacobiego i Laplace'a

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

Przestrzeń liniowa - algebra, jaką tworzy zbiór V oraz ciało S, gdzie: S - ciało przemienne zwane ciałem skalarów (zazwyczaj R lub C) V - zbiór, w którym określone są następujące działania: ⊕∈Fun(V×V,V) ∈Fun(S×V,V) takie, że 1. - grupa abelowa z elementem neutralnym Θ (theta) 2. r,s ∈S ∧...

Warunek konieczny istnienia ekstremum - wykład 6

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: twierdzenie, warunek konieczny istnienia ekstremum, prawo transpozycji, warunek dostateczny istnienia ekstremum, minimum lokalne, maksimum lokalne....

Krzywe płaskie w opisie parametrycznym - wykład8

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: krzywe płaskie w opisie parametrycznym, okrąg, opis parametryczny, elipsa, równania parametryczne elipsy, hiperbola, długość półosi

Całkowanie wybranych typów funkcji niewymiernych

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całkowanie wybranych typów funkcji niewymiernych, podst. Eulera, przykład, nowa zmienna, przypadki szczególne....