Dr Maria Winc_awska

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 4354

Babbie w pigułce. E. Babbie Badania spoleczne w praktyce (rozdziały: 2,4,5,6,7,8,10,12 , brakuje 18 i 19) by Maryla ROZDZIAŁ 2 PARADYGMATY, TEORIA I BADANIA SPOŁECZNE PARADYGMAT. Układ odniesienia. Model. Punkt widzenia. Sposób patrzenia. Leży u podstaw teorii. Ukryte / oczywiste. Tak już p...

Plany badawcze i eksperymenty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2303

Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych” * rozdz.5-Plany badawcze: eksperymenty -Rozdział ten jest poświęcony problematyce planów eksperymentalnych, sposobom wykorzystywania wyników badań eksperymentalnych oraz zagadnieniu ich trafności ; - Plan badawczy to program zgodnie z którym badac...

Prowadzenie badań ilościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

Silverman D. Prowadzenie badań jakościowych r.6 Wybór tematu Za wyraźnym określeniem tematu badawczego przemawiają względy zarówno praktyczne jak i społeczne. Zdecydowane określenie przedmiotu zainteresowań ukierunkowywuje badanie. Funkcje ...

Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4599

EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH Etapy procesu badawczego a teoria Proces badawczy - to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy Etapy : problem badawczy hipotezy plan badawczy pomiar zbieranie danych analiza danych uogólnianie (generalizacja)...

Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3024

Frankfort-Nachmias C. Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. Wvd. Zysk i S-ka Nachmias D - ROZDZIAŁ 5 Metody badawcze w naukach społecznych -Poznań 2001 Rozdział 5 Plany badawcze : eksperymenty PLAN BADAWCZY TO - program , zgodnie z którym badacz zbiera , analizuje ora...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

Metody i techniki badawcze Podstawowe zagadnienia. Teoria w nauce. Teorie naukowe - uznaje, że świat wykazuje pewne prawidłowości, pewne procesy. Procesy te ukazuje inne wydarzenie. Żeby opisać świat tworzymy teorie - wyjaśnienie czegoś. Teoria winna być formułowana w sposób abstrakcyjny. Teori...

Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1463

Paradygmat model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp. Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 - zm. 1996), w jego głośnej książce „Struktura rewo...

Metody badań w socjologii - wstęp

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2009

dr Maria Winc ł awska mariawin@umk.pl Metody i techniki bada ń (politologia) 06.10. - zaj ę cia organizacyjne 13.10. (1) Proces badawczy w naukach spo ł ecznych: problematyka badawcza, aparatura poj ę ciowa, zastosowanie teorii, stawianie hi...