Dr Maria Stróżyk

note /search

Sprawdzenie osiadania punktu A podstawy fundamentu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego Ćwiczenie projektowe nr 1 „Sprawdzenie osiadania punktu A podstawy fundamentu” Wrocław 2011 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opra...

Sprawdzenie stateczności skarpy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1407

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego Ćwiczenie projektowe nr 2 „Sprawdzenie stateczności skarpy” Wrocław ...

Obliczanie obudowy berlińskiej - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2513

Obliczanie obudowy berlińskiej Pryncypia projektowania – pale stalowe (czasem obetonowane poniŜej dna wykopu) i opinka wykonana z bali drewnianych lub płyt Ŝelbetowych. ZałoŜenia: - brak wody za ścianą powyŜej dna wykopu - rozstaw pali od 1,0 do 3,0 m - przyjęte tarcie gruntu o pale po stroni...

Wytrzymałość materiałów-pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1260

1.Ile reakcji występuje w przypadku opracia ciała o chropowatą powierzchnię (z tarciem) 2 2.Ile stopni swobody posiada ciało na płaszczyźnie: 3 3.Aby siły zbieżne leżące w jednej płaszczyźnie były w równowadze, to: wielobok sił i wielobok sznurowy muszą być zamknięte 4.Prawo Hokke'a określa zależ...