Sprawdzenie osiadania punktu A podstawy fundamentu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie osiadania punktu A podstawy fundamentu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego
Ćwiczenie projektowe nr 1
„Sprawdzenie osiadania punktu A podstawy fundamentu”
Wrocław 2011
1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania
Celem ćwiczenia jest obliczenie wielkości osiadań punktu środkowego podstawy fundamentu dla budynku powyżej 11 kondygnacji.
Zakres opracowania obejmuje opis obiektu, określenie stanu gruntu wynikającego z użytkowania obiektu budowlanego, ustalenie kategorii geotechnicznej, sprawdzenie drugiego stanu granicznego użytkowania budowli dla zadanych warunków wodno-gruntowych i obciążeń. 1.2. Podstawa prawna
Projekt wykonano w ramach ćwiczeń projektowych z przedmiotu „Mechanika gruntów” na kierunku Budownictwo.
1.3. Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy o 12 kondygnacjach, szerokości 10m, długości 16m i wysokości 34,8m.n.p.t. Budynek posadowiony jest na głębokości 3m poniżej poziomu terenu. Fundamenty obciążone obciążeniem q1=200kPa znajdują się 3,1m powyżej zwierciadła wody gruntowej. W odległości 4m od naszego budynku znajduje się inny obiekt budowlany (centrum medyczne) o wymiarach 8x9m przy podstawie i obciążeniu q2=178kPa na fundamenty. 1.4. Opis warunków wodno-gruntowych Podłoże gruntowe składa się z 4 warstw:
pyłu piaszczystego o miąższości 2,2m i stopniu konsystencji ;
gliny piaszczystej o miąższości 3,8m i stopniu konsystencji ;
piasku grubego, w którym znajduje się zwierciadło wody gruntowej o miąższości 1,9m i stopniu zagęszczenia pospółki o stopniu zagęszczenia Obiekt można zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej
1.5. Schematyczne przedstawienie występujących warstw gruntu
1.6. Założenia do rozwiązania Baussineqve'a: 1. Podłoże gruntowe to półprzestrzeń ograniczona od góry powierzchnią terenu i nieograniczona w pozostałych kierunkach.
2. Grunt jest ośrodkiem jednorodnym i izotropowym.
3. Ciężar gruntu jest pomijany. 4. Rozkład naprężeń od siły skupionej jest prostoliniowy i radialny.


(…)


Porowatość
Wskaźnik porowatości
Wilgotność całkowita
Stopień wilgotności
Ciężar właściwy
Ciężar objętościowy
Ciężar objętościowa gruntu pod wodą
Ciężar objętościowy przy całkowitym nasyceniu
Endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
Endometryczny moduł ściśliwości wtórnej
Wskaźnik skonsolidowania gruntu
-
[m]
-
IC [-]
ID
[-]
IL [-]
Wn [%]
ρs [t/m3]
ρ
[t/m3]
ρd
[t/m3]
n
[-]
e
[-]
Wsat
[%]
Sr
[-]
γs
[kN/m3…

Porowatość
Wskaźnik porowatości
Wilgotność całkowita
Stopień wilgotności
Ciężar właściwy
Ciężar objętościowy
Ciężar objętościowa gruntu pod wodą
Ciężar objętościowy przy całkowitym nasyceniu
Endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
Endometryczny moduł ściśliwości wtórnej
Wskaźnik skonsolidowania gruntu
-
[m]
-
IC [-]
ID
[-]
IL [-]
Wn [%]
ρs [t/m3]
ρ
[t/m3]
ρd
[t/m3]
n
[-]
e
[-]
Wsat
[%]
Sr
[-]
γs
[kN/m3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz