Obliczenie osiadania punktu środkowego wskazanego fundamentu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie osiadania punktu środkowego wskazanego fundamentu-opracowanie - strona 1 Obliczenie osiadania punktu środkowego wskazanego fundamentu-opracowanie - strona 2 Obliczenie osiadania punktu środkowego wskazanego fundamentu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego
ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 1
Obliczenie osiadania punktu środkowego wskazanego fundamentu
WSTĘP
Opis obiektu
Tematem projektu jest obliczenie naprężeń wywołanych wykonaniem wykopu oraz obliczenie osiadania punktu środkowego podstawy fundamentu F2 wg normy PN/B03020.Przyjęto obiekt jako budynek powyżej 11 kondygnacji. Fundament jest płytą o długościach 16x13m, drugi fundament ma wymiar 2x20m. Obiekt i schemat obciążeń przedstawia rysunek 1.
Rys. 1 - Rzut fundamentów Charakterystyka podłoża gruntowego
Mając budynek powyżej 11 kondygnacji i wiedząc, że warunki geotechniczne są proste, określam kategorię gruntu jako I. Nr warstwy
Symbol wg PN-EN
Symbol wg PN-81
Grupa konsolidacyjna
Miąższość
IC ID Stan wilgotności
1
saclSi
G
B
4,2
0,68
2
CSa
Pr
3,9
0,72
w/m
3
siSa
P
4,5
0,70
m
4
Cl
I
D
0,74
Tab. 1 - Warunki wodno - gruntowe
Obliczenia
Wartości gęstości objętościowej ρ, gęstości właściwej ρs, oraz wilgotności naturalnej wn dla gruntów sypkich, oczytałem z tablicy nr 1 (str. 11). Te same właściwości dla gruntów spoistych odczytałem z tablicy nr 2 (str. 12).
Z rysunku nr 6 odczytałem edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 dla gruntów sypkich,
Z rysunku nr 7 odczytałem edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 dla gruntów spoistych,
Z tablicy nr 3 odczytałem wskaźnik skonsolidowania , oraz współczynnik Poissona . IL = 1 - IC Zestawienie powyższych parametrów prezentuje tabela:
Grunty Sypkie
Nazwa
ID Stan zawilgocenia
ρ
ρs Wn M0 

PN-EN
PN-81


(…)

… edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 dla gruntów sypkich,
Z rysunku nr 7 odczytałem edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 dla gruntów spoistych,
Z tablicy nr 3 odczytałem wskaźnik skonsolidowania , oraz współczynnik Poissona . IL = 1 - IC Zestawienie powyższych parametrów prezentuje tabela:
Grunty Sypkie
Nazwa
ID Stan zawilgocenia
ρ
ρs Wn M0 

PN-EN
PN-81
t/m3 t/m3 %
kPa
-
-
CSa
Pr
0,72…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz