Obliczanie obudowy berlińskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Obliczanie obudowy berlińskiej - omówienie - strona 1  Obliczanie obudowy berlińskiej - omówienie - strona 2  Obliczanie obudowy berlińskiej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie obudowy berlińskiej
Pryncypia projektowania – pale stalowe (czasem obetonowane poniŜej dna wykopu)
i opinka wykonana z bali drewnianych lub płyt Ŝelbetowych.
ZałoŜenia:
- brak wody za ścianą powyŜej dna wykopu
- rozstaw pali od 1,0 do 3,0 m
- przyjęte tarcie gruntu o pale po stronie odporów zazwyczaj δ p = Φ (dla parć nie ma
2
3
duŜego znaczenia poza sprawdzaniem nośności pionowej - wtedy δ a = Φ )
- rozkład parć jak na ścianę podatną (Uwaga – modyfikacja rozkładu parć)
Podstawowy schemat obliczeniowy
Stateczność ściany wymaga mobilizacji siły Bh
Odpór gruntu przy załoŜeniu niezaleŜnej pracy profili (sytuacja A)
E ph ,k , A =
1
⋅ γ ⋅ ωR ⋅ t 3 + 2 ⋅ c ⋅ ωK ⋅ t 2
2
[ kN ]
Odpór gruntu jak przy ciągłej ścianie (nachodzenie stref – sytuacja B)
E ph ,k ,B =
[
]
1
⋅ γ ⋅ t 2 ⋅ K ph ,δ ≠0 ⋅ bt + K ph ,δ =0 ⋅ (at − bt ) + 2 ⋅ c ⋅ K ph ,δ ≠0 ⋅ at ⋅ t
2
[ kN ]
Φ [°]
15
20
15
27,5
30
32,5
35
37,5
40
Kph,δ=0
1,70
2,04
2,46
2,72
3,00
3,32
3,69
4,11
4,60
Kph,δ≠0
2,11
2,77
3,81
4,51
5,56
6,15
7,12
8,27
9,64
 E ph ,k , A 


 E ph ,k ,B 
Wybór wartości odporu poniŜej dna wykopu (mniejsze z obliczonych) E ph ,k = min 

Wartość obliczeniowa: E ph ,d =
E ph ,k
γ Ep
Warunek stateczności: Bh ,d ≤ E ph ,d powinien być spełniony.
NiezaleŜnie sprawdza się:
- stateczność poziomą poniŜej dna wykopu (parcie-odpór)
- równowagę sił pionowych (uwaga: pale mogą być dołem obetonowane)
Przykład obliczeniowy – pal w gruncie niespoistym:
poziom
γ / γ’
grunt
σzz
3
[kN/m ]
0,00
5,00
Φ
2
[kN/m ]
piasek
18
100
2,5
32,5
Parcie powyŜej dna wykopu: Eah ,k = ⋅ (2,5 + 25,0 ) ⋅ 5,0 = 68,8
Rozkład parcia na wysokości ściany
a 1,0
=
= 0,2 ⇒
eah1 = 1,5 ⋅ eah 2
H 5,0
H
Eah = ⋅ 2,5 ⋅ eah 2
2
Eah
68,8
eah 2 =
=
= 11,0
kN / m 2
1,25 ⋅ H 1,25 ⋅ 5,0
kN / m 2
[kN/m ]
0,25
136
1
2
eah
2
[°]
10
7,00
eah1 = 1,5 ⋅ eah 2 = 16,5
Kah
25,0
34,0
kN / m
Warunek momentów względem poziomu kotwienia
Warunek równowagi sił poziomych – wyznaczamy reakcję w poziomie kotwienia
Siły przy rozstawie profili stalowych i kotew co 2,70 m
Wartość obliczeniowa potrzebnego odporu poniŜej dna wykopu
Obliczenie odporu poniŜej dna w sytuacji niezaleŜnej pracy pali
Obliczenie odporu poniŜej dna gdy wypierane jest w płaskim stanie (nachodzenie stref
odporu)
Charakterystyczny odpór poniŜej dna
Wartość obliczeniowa odporu pala
Warunek obliczeniowy
Spełniony z duŜym zapasem
Problem równowagi sil poziomych poniŜej dna wykopu.
Przyjmujemy załoŜenie
i wtedy współczynnik odporu wynosi
Odpór jednostkowy na głębokości podstawy profilu wynosi wtedy:
Siła odporu poniŜej dna:
Parcie poniŜej dna wykopu:
ObciąŜenie od obudowy:
Sumaryczna – obliczeniowa siła pozioma:
Warunek obliczeniowy:
Spełniony z duŜym zapasem
UWAGA: gdyby poniŜej dna była woda gruntowa byłoby „na styk”.
DESER: Sprawdzenie nośności pionowej
Siła pionowa od parcia gruntu
Siła pionowa od naciągu w pochylonych kotwach
Obliczeniowa siła pionowa na pojedynczy pal
Po ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz