Dr Marek Nadolski

note /search

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 7049

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Historia Władzy w Europie-Skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 994

SKRYPT HISTORIA WŁADZY W EUROPIE ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały I uprawniony zmuszać drugą ...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Konflikty społeczne XXw.
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1967

. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marek Nadolski. Notatka składa się z 1 strony. 1. Święte przymierze i koncert mocarstw   2. Konferencja Paryska   3. Ład Wersalski (w tym Liga Narodów, Rada Ambasadorów, Locarno, Monachium, Arbitraże wiedeńskie)   4.

Formy ustrojowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

1B FORMY USTROJOWE W DZIEJACH PANSTW EUROPEJSKICH W XX wieku 3 zasadnicze nurty konstytucjonalizmu: I. Konstytucjonalizm demokratyczny- system demokratyczny okrzepł w 2 połowie XIX wieku. Przyjmuje nowa jakość, gwarancja poszanowania praw jednostki. Po I Wojnie Światowej zakładano, ze tylko demokr...

Periodyzacja systemu politycznego II RP-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414

37 A. Periodyzacja systemu politycznego II RP II Rzeczpospolita dzieli się na dwa okresy formy ustrojowej. Pierwszym z nich jest 1919-1926, był to demokratyczny ustrój władzy, a 1926-1939 rządy były autorytarne. Okres XX lecia międzywojenneg...

Historia Władzy w Europie-przykładowe pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

1) System rządów w latach 1926-1935. 2) Procedura i cel ustanowienia konstytucji kwietniowej. 3) Sejm i senat w konstytucji kwietniowej. 1) Okres rządów sanacji w latach 1926-1935 można podzielić na dwa podokresy: 1926-1929 oraz 1...

System rządów 1921-26-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

29 A. System rządów w latach '21-`26 Po zakończeniu wojny z Rosją Bolszewicką, zaczęto odbudowę gospodarczą państwa i kontynuowanie reform. Ze względów społecznych i w celu zachowania spokoju wewnętrznego w Polsce zachowano te postanowienia, których podjęły się rządy Daszyńskiego i Moraczewskiego. ...

System rządów 1935-39-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

36 A. system rządów '35-`39 Po śmierci Piłsudskiego w walce o władzę wykształciły się 3 ośrodki: stara `grupa pułkowników' skupiona wokół Sławka, `grupa zamkowa' z ówczesnym prezydentem Mościckim na czele i `grupa GISZ', której przewodził Rydz-Śmigły. Zaniepokojony wzrostem popularności Rydza-Śmigł...

Systemy ustrojowe państw europejskich przed I wojną światową-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 553

15 B systemy ustrojowe państw europejskich w przededniu I WŚ Francja: III republika we Francji proklamowana została 4 września 1870 r. Na jej czele stanął dotychczasowy szef rządu L. Thiers. W 1875 r. uchwalono nową konstytucję. Przesądzała ona o republikańskim ustroju Francji i o dwuizbowości par...