Dr Marek Dąbrowski

note /search

Euro jako waluta międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1708

Euro jako waluta międzynarodowa Korzyści z pieniądza międzynarodowego: 1. Dochód z emisji pieniądza jako podatek: - wytworzenie pieniądza bez kosztów - obciążenie rezydentów kontra nie-rezydentów - CA+KA=deltaRD - szacunki: 100mld euro poza stre...

Instytucje i budżet UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1974

Integracja UE, instytucje unijne i budżet UE Struktura UE - 3 filary: - wspólnota europejska, metoda wspólnotowa - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca międzyrządowa - wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca międzyrządowa TWE(Traktat Rzymski) - jasny podział n...

Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1904

Integracja europejska Ekonomia - nauka badająca zachowania ludzkie gdy mają jakiś cel oraz ograniczone, mogące być alternatywnie wykorzystanymi środki. Sytuacja wyboru. Integracja - proces tworzenia się całości z części, zespalanie. Integracja europejska - międzynarodowa integracja regionalna pol...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

Integracja gospodarcza Efekty pro wzrostowe: 1. Efekt jednorazowy (alokacja czynników wytwórczych) kontra zmiana stopy wzrostu (akumulacja czynników wytwórczych). 2. Efekt trwały (długookresowy) kontra efekt przejściowy. Integracja gospodarcza i wzrost: Integracja gospodarcza Efekty: alokacyjny...

Model CC-PP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2541

Założenia modelu CC-PP: 1. Konkurencja niedoskonała (przedsiębiorstwo bierze pod uwagę wpływ własnych decyzji na cenę rynkową, traktuje zachowanie innych przedsiębiorstw jako ustalone(brak reakcji z ich strony), produkt wytwarzany nie jest doskonałym substytutem innych produktów). 2. Przedsiębior...

Liberalicja handlu i teoria gier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

Wniosek: bez względu na to co robi ROW kraj powinien obrać strategię protekcjonizmu, ale wtedy i ROW wybierze protekcjonizm i oboje stracą a gdyby oboje wybrali wolny handel to nikt by nie tracił i byłoby lepiej, problemem jest dogadanie s...