Dr Marcin Wielec - strona 7

Powszechne jednostki organizacji prokuratury-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Jakie podmioty stanowią Prokuraturę oraz powszechne jednostki organizacji prokuratury. Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, jako naczelny organ prokuratury, oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek prokuratury i prokuratorzy

Pozycja sędziów TK-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Pozycja sędziów TK. Podstawowym elementem sytuacji prawnej sędziego jest jego niezawisłość, która musi być dostosowana do kadencyjności sprawowania tego urzędu. Ponowny wybór na sędziego TK jest niedopuszczalny. W okresie kadencji sędziowie są nieusuwalni, chyba, że zostaną skazani prawomocnym wyro...

Pozycja sądów grodzkich w świetle obecnej ustawy o ustroju sądów pows...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Pozycja sądów grodzkich w świetle obecnej ustawy o ustroju sądów powszechnych i zakres spraw im powierzonych. Sądy grodzkie mogą być tworzone siedzibie sądu rejonowego albo poza jego siedzibą. Sądom grodzkim powierza się rozpoznawanie spraw: o...

Pozycja ustrojowa i skład TK-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Pozycja ustrojowa i skład TK. TK jest organem władzy sądowniczej, lecz nie jest sądem w myśl art. 175 Konstytucji. TK nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, bo jest to funkcja właściwa dla sądów. Podstawowym zadaniem Trybunału jest kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, a więc rozstrzygani...

Pozycja ustrojowa i zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich-op...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Pozycja ustrojowa i zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich jako gwaranta ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Rzecznik jest organem samodzielnym oraz instytucjonalnie oddzielonym od innych organów państwowych. Rzecznik jest w swojej działalności niezawisły i odpowiada jedynie prz...

Prawnicy z państw członkowskich UE-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Prawnicy z państw członkowskich UE Zasady i warunki świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników zagranicznych określa ustawa z dnia 5 lipca 2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej. Ustawa dotyczy tylko działalności...

Prawo do sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Prawo do sądu Ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości wiąże się ściśle dostęp obywateli do sądu, czyli tzw. prawo do sądu. Jest to jedna z naczelnych, unormowanych w Konstytucji zasad ustroju ochrony prawnej. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jasnego rozst...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

©Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez ko...

Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 753 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157. Prawo o ustroju sądów wojskowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 § 1. Sądy wo...

Prezes NSA o asesorach w sądach administracyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Gdyby się okazało, że nie zdążono z regulacją ustawową, jako prezes NSA będę musiał cofnąć asesorom prawo do orzekania - mówi prof. Janusz Trzciński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusz Trzciński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Rz: W maju 2009 r. wejdzie w życie orzecze...