Pozycja ustrojowa i skład TK-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja ustrojowa i skład TK-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pozycja ustrojowa i skład TK.
TK jest organem władzy sądowniczej, lecz nie jest sądem w myśl art. 175 Konstytucji. TK nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, bo jest to funkcja właściwa dla sądów. Podstawowym zadaniem Trybunału jest kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, a więc rozstrzyganie o tym, czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu (zwłaszcza z Konstytucją) i w miarę potrzeby eliminowanie norm niezgodnych z systemu obowiązującego prawa. Punktem odniesienia dla tych rozstrzygnięć jest prawo (Konstytucja), podejmowane na tle sporu o hierarchiczną zgodność tego prawa i zapadają w procedurze typu sądowego. TK jest niezależny od władzy ustawodawczej, wykonawczej. W ramach władzy sądowniczej zajmuje on pozycję odrębną wobec TS, jak i sądów (z SN i NSA), jak i KRS. TK składa się z niezawisłych sędziów. W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9-letnią kadencję. Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska SN lub sędziego NSA. Kandydatów na stanowisko sędziego przedstawić może Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Wybór następuje bezwzględną liczbą głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz