Dr Kazimierz Szałata

note /search

Wstęp do filozofii-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1085

Co to jest filozofia? Filozofia jest umiłowaniem mądrości, żywym myśleniem, rodzi się ze stosunku kontemplacyjnego. wyraża się w dialogu, opiera się na stawianiu pytań. phileo-umiłowanie, Sophia-mądrość, czyli umiłowanie mądrości. 2. Rożnica między wiedzą a mądrością. Filozofia jako nauka może być...

Arystoteles-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

Arystoteles Zauważenie i odróżnienie porządku realnego bytowania i myślenia; problem świata idei to jest problem naszego myślenia. Nie ma niczego ogólnego w rzeczywistości. Odróżnić porządek myślenia i realnego bytowania. Oddzielenie logiki jako nauki formalnej, która pozostaje w porządku myślenia...

Czym jest filozofia i Tales z Miletu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Tales z Miletu- pytanie „Co to jest?” Najbardziej ogólne pytania pomagają zrozumieć rzeczywistość. „Wszystko jest związane z wodą, bo co nie jest z nią związane usycha a i umiera”. Filozofia rodzi się ze stosunku kontemplacyjnego. Na pierw...

Freud-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Freud- człowiek w swej istocie nie tylko nie jest Bogiem, ale jest czymś, czego człowiek sam w sobie się wstydzi. Człowiek, który przeżywa kryzys, przestaje siebie rozumieć. Człowiek funkcjonuje na poziomi świadomego życia i podświadomości. Świadome- „budowanie obrazu”- jest sztuczny, daje dobre sam...

Kartezjusz i katastrofa antropologiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Rezygnacja z pytania o człowieka. Katastrofa antropologiczna. Wiek XIX- symptomy kryzysu humanistyki i filozofii. Celem nauk szczegółowych- zdobycie narzędzi, by działać, ale brak pytania . Każdy może mieć jakie chce poglądy. Archeus jest trudny do odkrycia, jest z subtelnej materii; możemy oddział...

Platońska nauka o cnotach i miłości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 896

ETYKA. 1. NAUKA o CNOTACH. Sprawom etycznym Platon poświęcił najwięcej prac. Pierwotnie, przejęty intelektualizmem Sokratesa, sprowadził cnotę do wiedzy. Z czasem jednak przezwyciężył jednostronność swego poprzednika. Przekonał się, że cnota nie od samego tylko rozumu zależy. Rozróżnienie trzech czę...

Powstanie nazwy filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

„Filozofia" jest greckim wyrazem, który znaczy dokładnie: miłość mądrości. Wyraz, wcześnie już w Grecji używany, nie miał jednak początkowo ścisłego znaczenia: oznaczał mądrość w ogóle, wiedzę w ogóle, wykształcenie ogólne. Grecy twierdzili, że ...

Wstęp do filozofii- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 903

Filozofia - powtórzenie cz.1 egzamin- 5.06.2013 definicja filozofii, czym jest- umiłowanie mądrości, jest i dobra i zła, pokazuje i ducha filozofii a z punktu metydologicznego jest przedmiotem więc ma swój przedmiot i sposób badania. FILOZOFIA JEST DROGĄ KU ZROZUMIENIU ŚWIATA, JEGO POZNANIA. FILOZ...

Protagoras i sofiści-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2303

PROTAGORAS I SOFIŚCI W V w. powstał w Atenach nowy typ filozofii, zupełnie różny od dotychczasowej filozofii przyrody. Orientacja jej była humanistyczna, a zasadnicze stanowisko relatywistyczne. Przedstawicielami jej byli sofiści, wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był Protagoras. SOF...

Sokrates i Platon-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Sokrates- bez względu na to, kto decyduje o prawdzie istnieje obiektywny porządek prawdy, ale może być trudno uchwytna (co nie znaczy, ze jej nie ma i nie należy jej szukać); warto szukać dobra, bez względu na co, co mówią współcześni idole; Szuka prawdy w dialogu z innymi; stawia pytania mądrym, ż...