Dr Józef Żuk

note /search

Ekonomika i ogranizacja produkcji - test - Kierowanie i zarządzanie pr...

  • Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2856

1. Kierowanie i zarządzanie produkcja obejmuje  a)  ciągłe podejmowanie decyzji organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych  b)  rozstrzyganie i wybór rozwiązania prowadzącego do realizacji oczekiwanego celu  c)  przewidywanie i planowanie kierunków produkcji w przedsiębiorstwie  2. W procesie pr...

Ekonomika i organizacja produkcji - skrypt

  • Ekonomika i ogranizacja produkcji
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2023

Przedsiębiorstwo jest: Niezależnym podmiotem gospodarczym utworzonym w celu osiągnięcia zysków w wyniku sprzedaży własnych dóbr usług Najważniejszą instytucją systemu ekonomicznego utworzona w celu osiągnięcia zysku Podstawową jednostka gospodarki, w której zostały zorganizowane zasoby produkcyjn...

Ekonomika i organizacja produkcji - test EiOP

  • Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2387

Ekonomiczna efektywność produkcji określa stosunek między poziomem poniesionych kosztów a wartością efektów uzyskanych dzięki tych kosztom określa najlepsze rezultaty w produkcji lub dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach jest determinowana kosztami produkcji określa stosunek nakł...

Ekonomika i ogranizacja produkcji - wykład z dn. 28.01.2013

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127

1. Kierowanie i zarządzanie produkcja obejmuje ciągłe podejmowanie decyzji organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych rozstrzyganie i wybór rozwiązania prowadzącego do realizacji oczekiwanego celu przewidywanie i planowanie kierunków produkcji w przedsiębiorstwie 2. W procesie pragmatycznego z...

Ekonomika i ogranizacja produkcji - test wielokrotnego wyboru

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ekonomia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3003

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU Zarządzanie to proces opracowywania i wdrażania strategii działania które mają charakter: (dodatkowo jest otwarty na zmiany w otoczeniu) Dynamiczny Nieustanny Zorientowany na długoterminową perspektywę Dotyczy całej firmy lub gospodarki narodowej względnie jej działu Kie...

Ekonomika i ogranizacja produkcji - TEST

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polityka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 903

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU  1.  Zarządzanie to proces opracowywania i wdrażania strategii działania które mają  charakter:  a)  Dynamiczny  b)  Nieustanny  c)  Zorientowany na długoterminową perspektywę  d)  Dotyczy całej firmy lub gospodarki narodowej względnie jej działu  2.  Kierowanie i zarząd...