Dr Jerzy Hejnar

note /search

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 6202

in. zagadnienia takie jak: cechy jakościowe informacji sprawozdawczej, podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego, cecha wiernej prezentacji, elementy ograniczające jakość informacji, zasada kontynuacji, cel inwentaryzacji, rodzaje sprawozdań finansowych. Jednostkowe sprawo...

Podstawy rachunkowości - Elastyczność urządzeń księgowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 4837

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I Przedmiot i metody rachunkowości a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.) Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zar...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 6181

Szczegółowy zakres materiału przedstawiony w tej notatce jest następujący: istota, znaczenie i rodzaje sprawozdań finansowych, cel sprawozdania finansowego, użytkownicy sprawozdań finansowych, klasyfikacja sprawozdań finansowych, układ prezentacji informacji sprawozdawczych, podstawowe założenia i ...

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 4053
Wyświetleń: 10374

Dokument ma 4 strony i zawiera zagadnienia takie jak: użytkownicy sprawozdań finansowych, sprawozdanie finansowe jednostki, cechy sprawozdania finansowego, uproszczone sprawozdanie finansowe, bilans, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia błędu, sprawozdanie z działalności jednostki. Użyt...