Dr inż. Zbigniew Siuzdak - strona 2

note /search

Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

Instalacje sanitarne  Wykład  04/11/2010  KOŁO NR 1 Z WYKŁADÓW: 25.11.2010        Ścieki z oddziałów zakaźnych szpitali przed ich odprowadzeniem do kanalizacji  ulicznej muszą być zdezynfekowane. Jako środek dezynfekcyjny najczęściej stosuje się  wapno chlorowane (rzadziej podchloryn wapnia lub sod...

Odprowadzanie wody deszczowej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

Instalacje Sanitarne  Wykład  28/10/10     PIONY DESZCZOWE  ZEWNĘTRZNE  Pion spustowy deszczowy jest umocowany w uchwytach  z płaskowników w  odległości nie mniejszej niż 5cm od ściany zewnętrznej. Gdyby był zbliżony bardziej  to w przypadku je...

Piony i poziomy kanalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Piony i poziomy kanalizacyjne.    Poziomy kanalizacyjne – trójniki po 45`, łączenia także po 45`. Spadki przewodów.  odpływowych i podłączy byt-gosp. w zależności od średnicy: d=0,1m i=2%; d=0,15m  i=1,5%; d=0,2m i=1%; d=0,25m i=0,8%; d=0,3m i=0,6...

Podgrzewanie wody

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Podgrzewanie wody.   Podgrzewacze  Są urządzeniem służącymi do podgrzewania wody. Dzielimy je na:   *indywidualne - podgrzewają wodę dla 1 mieszkania lub punktu poboru   *centralne – podgrzewają wodę dla większej liczby mieszkań lub budynku.     Podgrzewacze dzielimy na:   * pojemnościowe (bojlery)...

Próba na ciśnienie i szczelność instalacji wody ciepłej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Próba na ciśnienie i szczelność instalacji wody ciepłej.    - napełnienie wodą i odpowietrzenie, poddaje się ciśnieniu próbnemu = max ciś. Roboczemu +50%.  -wynik próby uważamy za pozytywny jeżeli 

Próba szczelności instalacji wodociągowej wewnętrznej wody zimnej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Próba szczelności instalacji wodociągowej wewnętrznej wody zimnej.    1. Napełnić wodę inst. od najniższego punktu odpowietrzając jednocześnie przewody w  budynku(otwarte odpowietrzniki). Montujemy w najwyższych punktach inst., podejścia  zamkn...

Przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych kanalizacji deszczowej...

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Przepływ obliczeniowy w przew. odpływowych kan. deszczowej.    Przepływ oblicz. dla kanalizacji deszczowej w przewodach odpływowych (poziomy) i  podłączeniach (przykanalikach) wynosi:  qd=ψ*A*I/1 [dm 3/s]   gdzie: ● ψ-wsp.spływu:   *dachy o nachyl. powyż. 15%; ψ=1   *chodniki pokryte płytami; ψ=0,6...

Przyłącza wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764

Instalacje sanitarne  Wykład  18/11/2010    Przyłącza wodociągowe:    D - wodociąg uliczny  d- przyłącze wodociągowe    połączenie za pomocą opaski (nawiertka) dla dD/2    Lokalizacja zbiornika na nieczystości:    jeżeli nie ma kanalizacji to ścieki są odprowadzane do 

Rodzaje połączeń(przyłącza domowe)

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Rodzaje połączeń (przyłącza domowe)    LOKALIZACJA ZASUWY DOMOWEJ . Z asuwę domową lokalizujemy 1m przed linią  regulacyjną od strony ulicy (aby była dostępna).Powinna przechodzić przez ścianę bud. w  otworze większym o 10-15cm od średnicy przewodu. Otwór ten wypełnia się następnie  obustronnie szn...

Rozdział dolny wody

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Rozdzia ł dolny wody    Sie ć przewodów rozprowadzających wodę do pionów jest w piwnicy. Bezpośrednie  zaopatrzenie w wod ę, brak urządzeń zwiększających ciśnienie po drodze. W rozdziale  dolnym woda pionami p łynie do góry (przewody mają coraz mniejsze średnice), z  przewod ów umieszczonych najczę...