Dr inż. Zbigniew Siuzdak

note /search

Czyszczaki-rewizje

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

Czyszczaki – rewizje.   REWIZJE   – do czyszczenia przewodów kanal.; czyszczak znajduje się u dołu pionu (60 cm  nad posadzką) , jest to odcinek przewodu z przykręconą klapką; w każdym budynku powinna  znajdować się główna rewizja domowa 1m od śc...

Doprowadzenie wody z wodociągu

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

  Doprowadzenie wody z wodociągu    ZASADY PROWADZENIA PRZYŁĄCZA   *połączenie powinno być jak najkrótsze;   *przyłącze wod. powinno być prowadzone 1,5m od innych przyłączy i 1,5m od rogu bud.   *należy prowadzić je prostopadle do ściany bud. i sposób wykonania przejścia przez ścianę bud.  powinien...

Instalacja c.w.u. z rozdziałem górnym, dolnym, cyrkulacja

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Instalacja c.w.u. z rozdziałem górnym, dolnym, cyrkulacja.    ROZDZIAŁ DOLNY WODY  Przy zmiennych ciśnieniach wody (dzień, noc), gdy ciś. waha się, przepływ w rozdziale  dolnym odbywa się ku górze i średnica się zmniejsza.    ROZDZAŁ GÓRNY WODY-   z urządzeniami górnymi, w sieciach wielostrefowych ...

Instalacje gazowe - Paliwa gazowe

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

Instalacje sanitarne  Wykład  16/12/2010      Instalacje gazowe  Gaz jak i jego spaliny są trujące, dla zabezpieczenia użytkowników przed zatruciem gaz  ziemny (bezwonny) jest nawaniany, dodając substancję o charakterystycznym ostrym  zapachu, który informuje o nieszczelności.    Rodzaje gazów użyt...

Instalacje węglowe

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

WYKŁAD 10                  13.01.2011    Instalacje węglowe umieszczamy odwadniacze z powodu gromadzenia się w nich pary  wodnej.  Gazomierz 1.6-1.8 metrów nad podłogą ( w przedpokoju lub na klatce schodowej w  skrzynce metalowej z otworami wentylacyjnymi. NIE można go umieszczać w jednej  skrzyn...

Lokalizacja wodomierza

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Lokalizacja wodomierza.   WODOMIERZE - do poziomu obj. przepływu wody. Określa ilość wody zużywanej w  nieruchomościach oraz określa straty na sieci ulicznej. Montaż na wys. 0,4-1,0m nad podłogą.    Każde przyłącze wod. kończy się wodomierzem (np. wodom. studzienne, domowe, na  ujęciach wody, na hy...

Materiały do zaliczenia-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

INST. KANALIZACYJNA:   1. najpierw buduj poziomy, potem piony od dołu  2. elementy:przełącznik kanalizacji sanit-poziom kanal-pion kanal-rewizje-podejście do  przyboru od pionu-przybór sanitarny-pion went.  3. gdy odl. Rewizja gł.kanał uliczny 40’C.  PRÓBA PIONÓW: 1. sprawdza się z podejściami i sy...

Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505

OBLICZANIE SIECI WODOC.:   1. sprawdź zakresy, w których waha się ciśn. w sieci  2. dostawca podaje najniższe gwarantowane ciśn., projektuje się tak, żeby ciśń.  zaprojektowane było = lub  od podanego  3. należy uwzględnić przepływ wody i  obliczać zgodnie z normą  4. instalacje dzieli się na odcin...

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2219

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej.   Metody obliczeniowe:  1. Obl. hydrauliczne polega na ustaleniu miarodajnego natężenia przepływu wody, czyli  przepływu obliczeniowego w poszczególnych odcinkach sieci instalacyjnej. Przepływ zależy  od: charakteru budynków oraz przy znanych normatywnyc...

Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2268

   Obliczanie hydrauliczne sieci wodoci ągowej       Sprawdzić w jakich zakresach waha się ciśnienie w sieci. Najniższe gwarantowane  podaje zawsze dostawca (aby woda dotarła do najmniej korzystnego punktu  czerpalnego i zachowane było tam odpowiednie ciśnienie wypływu). Projektant musi  tak zaproj...