Dr inż. Sylwester Gładyś - strona 2

Badania operacyjne - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

1. Zamiana zadania optymalizacyjnego z N zmiennymi decyzyjnymi w N żądań optymalizacyjnych z tylko jedna zmienna decyzyjna. 2. Wieloetapowe procesy decyzyjne 3. Jak w pkt. 1 4. Niezależnie od początkowej decyzji i stanu początkowego, pozostałe decyzje musza Stanowic politykę optymalna. 5. Dany jest ...

Badania operacyjne - test - Zbiór pusty

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

-Co to jest sieć standardowa? *S= G-digraf acykliczny, φ-zbiór pusty charakt. ilościowych na wierzch., *{L(u)}- zb.char. na gałęziach. -Co to jest cykl prosty? *Jest to cykl, w którym nie ma powtórzeń wierzchołków. -Co to jest klika? *Każ...

Badania operacyjne - wykład - teoria zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

TEORIA ZAPASÓW 1. Logistyka - nauka o przepływie surowców i produktów gotowych, rodowód wojskowy. 2. Utrzymanie zapasów jest związane z kosztem, występowanie braku w dostawie również powoduje koszty - konieczność określenia optymalnej wielkości zapasów minimalizujących koszty. 3. Rozwiązanie na...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Model 4:  Model z okresowymi przeglądami:  Założenia:  Zamówienia są składane na początku ustalonych przedziałów czasowych. Zapotrzebowanie jest różne w różnych okresach. Przedziały czasowe mogą być różnej długości. W każdym okresie zamówienie może być inne.  Oznaczenia: Jest N przedziałów czasow...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Model 5:  Jednoetapowy model probabilistyczny:  Założenia: *  Zapotrzebowanie D jest zmienną losową, która może przyjmować wartości ze zbioru R+. * Poziom zapasów na początku okresu wynosi zero.  Oznaczenia: x  poziom zapasów na początku etapu, y  poziom zapasów po zamówieniu (y - x) sztuk tow...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

Model 6:  Jednoetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami:  Założenia: zapotrzebowanie D jest zmienną losową, która może przyjmować wartości ze zbioru R+ . Poziom zapasów na początku wynosi x . Obliczenie optymalnej wartości y: Należy rozwiązać zadanie: Otrzymujemy: min c(y - x) + L(...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 427

 Model 7: Jednoetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami i kosztem stałym: Założenia: Zapotrzebowanie D jest zmienną losową która może przyjmować wartości ze zbioru R+ Poziom zapasów na początku okresu wynosi x. Wystepuje stały koszt K związany z zamówieniem. Obliczenie optymalnej war...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

 Model 8:  Dwuetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami: Założenia:  Rozpatrujemy dwa etapy, w których zapotrzebowanie jest opisane tą samą zmienną losową. Nie wystepuje stały koszt związany z zamówieniem.   D  nieujemna zmienna losowa opisująca zapotrzebowanie, f  funkcja gestości ...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Teoria Zapasów - Model 4a Jeden z wydziałów ZNTK dokonuje remontów generalnych silników lokomotyw elektrycznych. W trakcie remontu dokonuje sie wymiany wirnika. ZNTK otrzymały nastepujące zamówienia na remont silników na najbliższe pięć tygodni: D1 = 3, D2 = 4, D3 = 2, D4 = 5, D5 = 4. Zamówienia te...

Teoria Zapasów model 6 - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Teoria Zapasów - Model 6 Zakłady WSK podpisały umowę z firmą AIRBUS na dostawę pewnego rodzaju części zamiennych. Dyrekcja WSK ocenia, że zapotrzebowanie na tą część ma rozkład równomierny w przedziale [40,60]. Wiadomo, że samolot będzie wycofany z produkcji po upływie roku, zatem cała produkcja cz...