Dr inż. Sylwester Gładyś

note /search

Badania operacyjne - ćwiczenia - graf

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1946

-Podaj definicję grafu Berge'a? *digraf unigraf (tylko łuki i pętle) -Podaj definicję drogi w grafie? *Taki łańcuch, w którym przez wszystki łuki idziemy zgodnie z ich skierowaniem. -Podaj definicję krotności grafu? *max(V,Ξ,Φ)=K(G) -Podaj definicję łańcucha prostego? *Jest to łańcuch ,w któ...

Badania operacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

-Zdefiniuj optymalne pokolorowanie grafu? *wyznaczyć bazy minimalne i maks podgrafy puste i wtedy jednym kolorem *pomalować niesąsiad. wierzch. -Zdefiniuj drogę Hamiltona w grafie? *jest to taka droga, która przechodzi przez wszystkie wierzchołki dokładnie 1 raz. -Zdefiniuj luz czasowy na ścieżc...

Modele - rozróżnienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 567

MODEL 1 stałe zużycie cykliczne dostawy braki niedopuszczalne MODEL 2 stałe zużycie cykliczne dostawy braki dopuszczalne MODEL 3 koszt zakupu jest uzależniony od wielkości partii - są stosowane upusty cenowe niedobory są dopuszczalne MODEL 4 zapotrzebowanie jest różne, w różnych okresach ...

Badania operacyjne - wykład - problem pokrycia

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

PROBLEM POKRYCIA: Danych jest 10 różnych maszyn , które muszą zostać opakowane do transportu w drewniane skrzynie. Załóżmy, że koszt wykonania skrzyni dla maszyny i (wielkości i) wynosi ci , oraz że c1c2 c10. Przyjmijmy, że C = (32,30,20,17,15,10,9,5,3,2). Możemy zamówić skrzynie jedynie pięciu ro...

PD problem wymiany urządzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

PROBLEM WYMIANY URZĄDZEŃ: Służba lotniskowa ma opracować strategie wymiany agregatu prądotwórczego na najbliższe 7 lat. W chwili obecnej agregat ma dwa lata. Na początku każdego roku należy podjąć decyzję o sprzedaży starego agregatu....

PD problem załadunku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

PROBLEM ZAŁADUNKU: Przykład na programowanie całkowitoliczbowe. Cechy zagadnienia “PROBLEM ZAŁADUNKU” występowanie jednego ograniczonego zasobu, kilka obiektów żądających przydziału ograniczonego zasobu, maksymalizacja funkc...

Programowanie całkowitoliczbowe liniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE LINIOWE Na etapie n zdecyduj jaką liczbę skrzyń xnproduktu n , należy załadować na samochód. Stan systemu jest równy pozostającej jeszcze do wykorzystania pojemności samochodu. fn(s,xn)  maksymalny zysk z przewozu dla produktów n ,  , 4 jeżli pozostaje do wyko...

Zagadnienia wielowymiarowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

ZAGADNIENIA WIELOWYMIAROWE: Przykład: Danych jest 5 palet z jabłkami i 8 palet z pomarańczami, które należy rozwieźć do 6  u sklepów. Pn(xn , yn) oznacza zysk jaki przyniesie dostarczenie xn palet z jabłkami i yn palet z pomarańczami do sklepu n. Jak należy rozdysponować palety aby zmaksymalizow...

Podstawowe cechy PD - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Podstawowe cechy PD: 1. Problem może być podzielony na etapy . W każdym etapie należy podjąć decyzję xn. 2. Z każdym etapem związanych jest s stanów . Decyzja podjęta w jednym etapie ma wpływ na stan systemu w następnym etapie. 3. Rozpoczynając od ostatniego etapu można rozwiązać jednoetapowy pr...

Programowanie dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1001

PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE Metoda optymalizacyjna do rozwiązywania pewnej klasy problemów wymagających sekwencyjnego podejmowania decyzji w kolejnych etapach. Decyzja podjęta w jednym etapie ma wpływ na stan problemu i decyzje możliwe do podjęcia w kolejnych etapach. Brak "postaci standardowej...