Dr inż. Sylwester Gładyś - strona 3

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

1. Zapotrzebowanie na pewien produkt wynosi 20 sztuk miesięcznie. Jest ono stałe w ciągu całego miesiąca. Koszt uruchomienia produkcji partii towaru jest stały i wynosi 1.5 tys. zł. Wyprodukowanie jednej sztuki kosztuje 100 zł zaś koszt jej magazynowania przez miesiąc wynosi 30 zł. Zakładając, że ni...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Badania Operacyjne Zadania przygotowawcze do kolokwium z Programowania Dynamicznego Danych jest 7 palet z owocami, które należy rozwieżć do 5 sklepów spożywczych. Pn oznacza przychód, jaki zostanie osiągnięty przy dostarczeniu jednej palety do sklepu n, zaś Cn oznacza towarzyszący temu koszt trans...

Badania operacyjne - Prawdopodobieństwo - Zatrudnienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

ZADANIE 1. Firma inżynierska otrzymuje zlecenie na wykonanie pewnego projektu. Wykonanie projektu powierzono czterem niezależnym zespołom projektowym. Zatrudniono ponadto trzech dodatkowych specjalistów do pomocy w realizacji projektu. Specjaliści mogą zostać przydzieleni do każdego z zespołów. Tab...

Badania operacyjne - ćwiczenia - BMW E84

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

ZADANIE 2. Postanowiono zbudować most mający polepszyć sytuację komunikacyjną na pewnym obszarze. Wybrano 3 możliwe lokalizacje mostu. Dla każdej z nich istnieje pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia budowy mostu w ustalonym terminie. Można je nieco zmniejszyć przydzielając dodatkowe brygady praco...

Badania operacyjne - ćwiczenia - Problem decyzyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

ZADANIE 3. Kandydat pewnej partii startuje w wyborach do Rady Miejskiej. Miasto składa się z 5 dzielnic. Kandydat ma do dyspozycji czterech działaczy gotowych prowadzić na jego rzecz kampanię wyborczą. Jeden działacz obsługuje co najmnie...

Badania operacyjne - ćwiczenia - Wielokrotność

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

ZADANIE 4. Pewien zakład otrzymał od Budżetu Państwa dotację na modernizację w wysokości 6 mld zł. Zakład ten posiada 4 wydziały produkcyjne. Należy podjąć decyzję o podziale pieniędzy pomiędzy poszczególne wydziały. Tabela podaje spodziewany procentowy przyrost wydajności w każdym z wydziałów w za...

Badania operacyjne - ćwiczenia - przyrost zysku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

ZADANIE 5. Przedsiębiorstwo spedycyjne posiada cztery oddziały terenowe. Dyrekcja przedsiębiorstwa postanowiła przeznaczyć 5 mld PLN na ich unowocześnienie. Tabela przedstawia spodziewany przyrost zysku w zależności od kwoty przyznanej dla każdego z oddziałów. Przyjąć, że kwota przeznaczona na mode...

Badania operacyjne - Problem decyzyjny - Prawdopodobieństwo

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

ZADANIE 6. Ministerstwo finansów zleciło firmie programistycznej wykonanie sieci bazy danych. Wykonanie tego zadania powierzono czterem niezależnym grupom programistów. Zatrudniono ponadto trzech specjalistów od sieci komputerowych, którzy mają pomóc przy realizacji projektu. Specjaliści mogą zosta...

Badania operacyjne - ćwiczenia - Przychód

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

ZADANIE 7. Danych jest 7 palet z owocami, które należy rozwieźć do 5 sklepów spożywczych. Pn oznacza przychód jaki zostanie osiągnięty przy dostarczeniu jednej palety do sklepu n, zaś Cn oznacza towarzyszący temu koszt transportu. Jak należy rozdysponować palety aby zmaksymalizować zysk. Określić e...

Badania operacyjne - ćwiczenia - Proces decyzyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

ZADANIE 8. Student ma 5 dni na przygotowanie się do trzech egzaminów. Jego sposób uczenia się wymaga aby jeden dzień poświęcał na naukę jednego przedmiotu. Egzaminy są oceniane w skali 1 do 100. W tabeli podano przypuszczalny wynik punktowy jeśli student poświęci określoną liczbę dni na naukę do da...