Badania operacyjne - wykład - teoria zapasów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania operacyjne - wykład - teoria zapasów - strona 1 Badania operacyjne - wykład - teoria zapasów - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA ZAPASÓW

1. Logistyka - nauka o przepływie surowców i produktów gotowych, rodowód wojskowy.
2. Utrzymanie zapasów jest związane z kosztem, występowanie braku w dostawie również powoduje koszty - konieczność określenia optymalnej wielkości zapasów minimalizujących koszty.
3. Rozwiązanie najlepsze - systemy "just in time" (np. VOLVO)-bardzo duże wymagania na transport.
4. Podstawowe pytania TZ - jakiej wielkości partię towarów zamówić (wyprodukować) i w którym momencie.
5. Dwa podstawowe typy zadania TZ - kiedy zapotrzebowanie jest znane (problem deterministyczny), kiedy jest losowe (modele probabilistyczne).
6. Istnieje wiele metod otrzymywania decyzji optymalnych na podstawie stworzonych modeli np. programowanie całkowitoliczbowe, programowanie dynamiczne i inne.
Model 1:
Model ekonomicznej wielkości partii bez niedoborów:
Założenia:
 Zapasy są wykorzystywane w sposób ciągły, ze stałą intensywnością a sztuk w jednostce czasu. W momencie, gdy poziom zapasów osiąga 0 zamawiana jest partia towarów o stałej wielkości Q, która jest natychmiast dostarczana. Koszt zakupu jednej sztuki towaru wynosi c. Zawsze, gdy zamawiana jest partia towaru występuje stały koszt zakupu K. Koszt magazynowania jednej sztuki towaru przez jednostkę czasu wynosi h.
Zmiany poziomu zapasów w czasie. Aproksymacja liniowa
Stałe zużycie. Cykliczne dostawy. Braki - niedopuszczalne. Obliczenie kosztu całkowitego:
Koszt całkowity = koszt stały + koszt zakupu + koszt magazynowania
Koszt całkowity = Obliczenie kosztu magazynowania:
Średni poziom zapasów w okresie [0,Q/a]
(Q + 0) / 2 = Q / 2
Średni koszt magazynowania w tym okresie hQ / 2 Ponieważ długość cyklu wynosi Q / a zatem całkowity koszt magazynowania:
Obliczenie optymalnej wartości Q:
Koszt całkowity na jednostkę czasu: Należy znaleźć punkt, w którym pochodna T(Q) równa sie zeru.
Zatem:

Zadanie 1a:
Firma przewozowa zużywa olej samochodowy w ilości 100l miesięcznie. Cena oleju wynosi 20 tys. zł. za litr. Każde złożone zamówienie wiąże się ze stałym kosztem 1 mln. zł. Olej musi być magazynowany w specjalnym budynku. Koszt magazynowania jednego litra oleju wynosi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz