Dr inż. Stanisław Strzelczak - strona 5

Podstawowe koncepcje logistyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Podstawowe koncepcje logistyki: -transport -planowanie i organizowanie, -magazynowanie. Logistyczne „7 P”: • prawidłowy produkt • prawidłowa ilość • prawidłowy stan dostawy • prawidłowe miejsce • prawidłowy czas • prawidłowy klient • prawidłowy koszt ...

Zalety metody PERT- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

ZALETY metody PERT: Możliwość zarządzania dużymi i złożonymi projektami, nieskomplikowane obliczenia, graficzna prezentacja projektu, możliwość oceny ryzyka czasowego ukończenia poszczególnych zadań oraz całego projektu, możliwość szacowania prawdopodobieństwa ukończenia zadań jak również całeg...

Kanban - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Kanban - opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Słowo Kanban w wolnym tłumaczeniu można oddać jako "widoczny spis". Metoda ta opiera się na poszczególnych kartach wyrobów ich cyrkulacji i analizie. Kanban rozwijał się i dziś oznacza także system informac...

Korzyści dla dostawcy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Korzyści dla dostawcy: - ma dużą swobodę planowania własnej produkcji, co pozwala na obniżenie kosztów własnych (np. administracji) - działając na bazie DDU*, ogranicza koszty przewozowe, wysyłając jednorazowo większe partie materiałowe - ma możliwość manewrowania zapasem, w przypadku obsługi wię...

Kupować czy produkować - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Kupować czy produkować Make or buy (MOB) - rodzaj problemu ze sfery zarządzania na poziomie strategicznym, polegającego na rozpatrywaniu korzyści i kosztów alternatywnych możliwości: korzystania z dostępnego potencjału danego przedsiębiorstwa lub zlecania zadań produkcyjnych i usług podwykonawcom c...

Metoda ABC - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

metoda ABC: W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najdroższych do najmniej cennych. Zgodnie z tym Grupa A obejmująca 10% ogółu zapasów ujętych ilościowo, stanowi 50% wartości. Kolejne 30% ilościowych składników zakwalifikowanych do grupy B stanowi w ujęciu wartościowym 35% ogółu...

Metody analizy zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Metody analizy zapasów: - analiza normatywna- porównanie zapasów ze standardami, normami - analiza porównawcza w przestrzeni i czasie- polega na wychwyceniu tendencji, dobrych i złych, - strukturalna ABC, - rotacji- wylicza się wskaź...

MRP - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

MRP Baza informacyjna oraz jej wzajemne powiązania i uwarunkowania poszczególnych składników tworzą informatyczne podstawy systemu planowania potrzeb materiałowych MRP. Podstawą systemu MRP jest ustalenie potrzeb materiałowych - brutto i netto - w podziale na odcinki czasu (okresy planistyczne). S...

Charakterystyczny układ krzyżowy fabryki w Hambach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

opisać charakterystyczny układ krzyżowy fabryki w Hambach, dlaczego został on zastosowany. Aby zapewnić elastyczny przepływ dóbr w fabryce, pojazd jest przemieszczany pomiędzy poszczególnymi stacjami roboczymi linii montażowej, która ma charakterystyczny układ krzyżowy. Głównym argumentem za zasto...

Strategia Make or Buy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

Strategia Make or Buy stosowana jest w odniesieniu do dwóch różnych decy­zji. I tak, wg R. Bennett'a polega na wyborze pomiędzy zaopa­trywaniem się w surowce czy półfabrykaty we własnym kraju a kupowaniem tych produktów w innych krajach. Do głównych kryteriów podejmowania decyzji autor zalicza: ryz...