Dr inż. Stanisław Strzelczak

note /search

Bullwhip Effect - definicja prowadzącego

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Bullwhip Effect - polega na przenoszeniu wzmocnionych zamian popytu w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, co doprowadza do nadmiernego wzrostu zapasów w całym łańcuchu dostaw. Zjawisko wiąże się z nieefektywnym przepływem informacji i przypomina grę w „

Bullwhip Effect- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Bullwhip Effect Efekt mikrofonowania w łańcuchu dostaw - największe wahania są w centralnym magazynie fabrycznym. Najmniej turbulentny jest rynek. Przyczyny efektu bykowca - dominujące poglądy: Behawioralne: - indywidualne decyzje - lokalne motywacje (niewłaściwe mierniki cen) Niebehawioralne: -...

Capacity- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Capacity Ogniwo łańcucha dostaw( pkt konsumpcji) posiada ograniczone zdolności, które determinowane są przez liczbę produktów, jaką jest ono w stanie dostarczyć kolejnemu ogniwu w określonej jednostce czasu. Ta zdefiniowana zdolność należy określić dla wszystkich ogniw. Zdolność całego systemy nale...

Co to jest CPFR- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4417

Co to jest CPFR? Koncepcja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne praktyki biznesowe w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Koncepcja ta zakłada, że partnerzy w łańcuchu dostaw "widzą" i znają wielkości swojego popytu, tworzą wspólne prognozy ...

Czym jest wartoiść dodana dla klienta- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

CZYM JEST WARTOŚĆ DODANA / DLA KLIENTA ? •Wartość powstaje z perspektywy klienta, który płaci za produkty i usług • Koncentracja na wartości dla klienta przekracza bariery funkcjonalne i organizacyjne firmy, zarówno w zakresie projektowania, jak i dostarczenia odpowiedniego zestawu produkt - usługa...

Efekty normalizacji mteriałów i wyrobów- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

EFEKTY NORMALIZACJI MATERIAŁÓW I WYROBÓW • uproszczenie planowania potrzeb • większa powtarzalność produkcji/dostaw • krótsze cykle produkcji/dostaw • większe partie produkcji/dostaw • dodatkowe upusty, mniej dopłat za dostawy poniżej minimów handlowych • mniejsze koszty przebrojeń • mniejsze...

Główne kierunki integracji w logistyce- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595

Główne kierunki integracji w logistyce Pionowa (cel ekonomia skali) Wg produktu Wg rynków Wg kanałów dystrybucji Pozioma (cel koszty transakcyjne) Wewnętrzna Międzyorganizacyjna Funkcjonalna (np. outsourcing listy płac) Konglomeratowi ( ...

Jak można efekt ograniczyć- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Jak można efekt ograniczyć (szybko wygasić): zapewnić bardzo dobry przepływ informacji do i z Działu Handlowego zrozumieć kształtowanie się krzywej sprzedaży (trendy i sezonowość); nawiązać współpracę z autorami planów sprzedaży; na bieżąco obserwować rynek oraz zachowanie poszczególnych element...

Jakie zalety ma CPFR- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Jakie zalety ma CPFR? Integrowanie działań w łańcuchu dostaw będzie wpływało na całe środowisko biznesowe tego łańcucha, ponieważ przyczynia się do:  szybszego rozwoju sprzedaży, szybszego dostarczania produktów klientom, rozszerzenia geograficznego zasięgu sprzedaży, zwiększenia sprawności i skute...

Planowanie sieciowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Planowanie sieciowe Planowanie sieciowe jest to planowanie oparte na budowaniu modelu struktury przedsięwzięcia za pomocą grafu. Model sieciowy struktury przedsięwzięcia odwzorowuje: Zdarzenie w wierzchołki sieci Czynności w łuki sieci Czynności tworzące sieciowy model przedsięwzięcia muszą być...