Co to jest CPFR- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest CPFR- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co to jest CPFR?
Koncepcja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne praktyki biznesowe w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Koncepcja ta zakłada, że partnerzy w łańcuchu dostaw "widzą" i znają wielkości swojego popytu, tworzą wspólne prognozy przyszłego popytu oraz prowadzą wspólne działania promocyjne. Współpraca odbywa się poprzez systematyczny proces informacji i dzielenia się wiedzą. W efekcie dostępność produktu na rynku jest zwiększona przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z zapasami, transportem...
Proces CPFR instytucjonalizuje kontakty biznesowe między firmami. Wymaga od partnerskich przedsiębiorstw ścisłej współpracy. Jej wdrożenie łączy się z koniecznością implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla efektywności kooperacji partnerów gospodarczych. Rozwiązanie to rozwinęło się na bazie ECR, ale wykracza poza obszar implementacji systemu wewnętrznego w jednej firmie. CPFR wykorzystuje istniejące w firmach wsparcie informatyczne w obszarach:
magazynowania (WMS), prognozowania (APS), zarządzania zasobami w firmie (ERP) oraz planowania potrzeb materiałowych (MRP). Najważniejsze zadania związane z CPFR to: 1) otwarcie i udostępnienie partnerom wybranych tajników funkcjonowania firmy, które dzięki dzieleniu się informacjami poprawią jej funkcjonowanie (minimum to prognozowanie, planowanie sprzedaży, poziom zapasów). 2) stworzenie elektronicznego rynku dostępnego dla wszystkich zainteresowanych w łańcuchu dostaw. 3) stworzenie "powszechnie dostępnego" (w ramach łańcucha dostaw) zaplecza IT wspomagającego funkcje:
zakupów i sprzedaży, prognozowania, planowania i uzupełniania zapasów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz